Thứ Tư, 8/02/2023, 19:06
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Bộ ngành bàn chuyện ứng trước 30.000 tỉ đồng từ tài khóa 2013

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ ngành bàn chuyện ứng trước 30.000 tỉ đồng từ tài khóa 2013

Quốc Hùng

Bộ ngành bàn chuyện ứng trước 30.000 tỉ đồng từ tài khóa 2013
Rất nhiều dự án cần thêm vốn để hoàn thành. Ảnh: dự án đường sắt trên cao tại HN.

(TBKTSG Online) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương đề xuất nhu cầu ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 mà Chính phủ gần đây đã đồng ý ứng trước 30.000 tỉ đồng.

>>> Ứng thêm 30 ngàn tỉ đồng từ tài khóa 2013

Theo đó, đối với vốn ngân sách trung ương, các dự án nhỏ sẽ được ứng vốn tối đa 100% và giảm dần đối với các dự án có quy mô vốn lớn hơn.

Cụ thể, các dự án nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án dưới 30 tỉ đồng, được ứng trước tối đa 100% số vốn ngân sách trung ương còn thiếu phải bố trí; trong khi các dự án nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng chỉ được ứng trước tối đa 50%. Hay các dự án từ 100 tỉ đồng đến dưới 500 tỉ đồng được ứng trước tối đa 25% và các dự án nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án từ 500 tỉ đồng trở lên chỉ được ứng trước tối đa 15% số vốn ngân sách trung ương còn thiếu phải bố trí.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn ứng trước của từng bộ không vượt quá 20% kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 theo ngành, lĩnh vực.

Tương tự đối với vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án quy mô vốn nhỏ cũng được phân bổ tối đa 100% và giảm dần với những dự án quy mô lớn hơn.

Cụ thể, các dự án có số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013 – 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao còn lại (kế hoạch 2012 – 2015 trừ đi kế hoạch 2012) dưới 30 tỉ đồng, ứng trước tối đa 100% số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại. Các dự án có số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng, ứng trước tối đa 70% số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại. Các dự án có số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại từ 100 tỉ đồng đến dưới 500 tỉ đồng, ứng trước tối đa 35% số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại.

Các dự án có số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại từ 500 tỉ đồng trở lên, được xem xét ứng trước tối đa 30% số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại.

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ được giao kế hoạch giai đoạn 2012 – 2015, dự kiến hoàn thành trong năm 2012, 2013 nhưng không được bố trí kế hoạch năm 2012, chỉ ứng trước cho các dự án đã có khối lượng thực hiện, nhưng chưa được bố trí đủ vốn và mức vốn ứng trước theo các tiêu chí cho các dự án dự kiến hoàn thành 6 tháng đầu năm 2013.

Để kịp thời gian tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu ứng trước vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 5-8 tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới