Thứ Bảy, 20/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định về chứng khoán phái sinh; phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015.

Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định  35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực từ 1/7/2015. Theo đó, ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định về chứng khoán phái sinh

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015, quy định về tổ chức kinh doanh; thị trường giao dịch và việc bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh…

Lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Có hiệu lực từ 1/7/2015, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định cụ thể về phạm vi và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông, suối, kệnh rạch…

Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ

Nghị định số  45/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước CHXHCN Việt Nam.

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số  46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực từ 1/7/2015. Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Nghị  định  48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển

Có hiệu lực thi hành từ 6/7/2015, Nghị  định  49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  134/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị định này đã sửa đổi quy định về đối tượng cử tuyển; tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp; trường hợp phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo…

Ban hành Nghị định về cấp ý kiến pháp lý

Nghị định số  51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2015. Nghị định quy định cụ thể về: nguyên tắc cấp ý kiến pháp lý; giá trị của ý kiến pháp lý; đối tượng cấp ý kiến pháp lý; cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu cấp ý kiến pháp lý; điều kiện cấp ý kiến pháp lý; từ chối cấp ý kiến pháp lý; hình thức và ngôn ngữ của ý kiến pháp lý; các nội dung cơ bản của ý kiến pháp lý; trình tự, thủ tục cấp ý kiến pháp lý; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quá trình cấp ý kiến pháp lý.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Nghị định  52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có hiệu lực từ ngày 20/7/2015. Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2015. Nghị định quy định cụ thể về: đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp

Có hiệu lực từ 25/7/2015, Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức, trong đó, mức cho vay tối đa là 3 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg  ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu có hiệu lực từ 5/7/2015. Quyết định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi thường biểu diễn đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch diễn viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày  5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015  ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như: Chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Từ 1/7/2016, thu hồi một số sản phẩm thải bỏ

Theo Quyết định 16/2015/QĐ-TTg  ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ có hiệu lực từ 15/5/2015, bắt đầu từ 1/7/2016 sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thải bỏ là ắc quy và pin các loại; một số thiết bị điện, điện tử; dầu nhớt, săm, lốp các loại.

Theo Hoàng Diên/VGP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới