Chủ Nhật, 28/11/2021, 23:30
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Chưa cổ phần hoá Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán

Hoàng Thắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Việc chuyển đổi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sang mô hình công ty cổ phần sẽ được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện về hoạt động của thị trường chứng khoán và xác định được nhà đầu tư phù hợp, theo Bộ Tài chính.

Sẽ cổ phần hoá VSDC ở thời điểm phù hợp

Góp ý về mô hình hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ về việc thành lập tổng công ty theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và lộ trình cổ phần hóa.

VSDC được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại VSD để tiếp tục hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước. Ảnh minh hoạ: VSD cung cấp.

Phản hồi vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết VSDC là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Còn mô hình hoạt động và hình thức sở hữu của tổng công ty do Thủ tướng quyết định, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

Nhưng để đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước với các Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng quy định tại dự thảo quyết định theo hướng thành lập VSDC trên cơ sở sắp xếp lại VSD để tiếp tục hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, tương tự như đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

“Việc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần hiện chưa đặt ra do tính chất hoạt động, vai trò và vị thế của tổng công ty đối với thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung”, Bộ Tài chính cho biết.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc cổ phần hóa VSDC sẽ được thực hiện theo đề án khi đảm bảo các điều kiện về hoạt động của thị trường chứng khoán và xác định được nhà đầu tư phù hợp.

Tăng vốn điều lệ thành lập VSDC lên 2.000 tỉ đồng

Với việc tăng vốn điều lệ thành lập VSDC lên mức 2.000 tỉ đồng, Bộ Tư pháp cho rằng lĩnh vực hoạt động của tổng công ty không thuộc danh mục lĩnh vực được đầu tư bổ sung vốn nhà nước. Đồng thời, tổng công ty không thuộc diện Nhà nước bắt buộc phải nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo quy định của Điều 52 Luật Chứng khoán 2019.

Phản hồi, Bộ Tài chính cho biết VSD là doanh nghiệp nhà nước cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ cho hoạt động của thị trường chứng khoán, thực hiện các nghiệp vụ đảm bảo quyền lợi của người gửi chứng khoán, người sở hữu chứng khoán.

Ngoài ra, tổng công ty sẽ thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán – gồm chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh, thay vì chỉ thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán phái sinh như hiện nay, theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019.

Với các yếu tố này, Bộ Tài chính cho rằng VSD cung cấp các dịch vụ độc quyền theo quy định tại Luật Chứng khoán và quyết định của Thủ tướng. Ngoài ra, VSD và sau này là VSDC là doanh nghiệp nhà nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ chứng khoán, góp phần đảm bảo hoạt động ổn định của thị trường chứng khoán, hỗ trợ việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Vì vậy, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ khi thành lập VSDC, theo Bộ Tài chính, là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Hiện cơ quan này đã báo cáo Thủ tướng cho phép quy định về việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỉ đồng, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91 về các trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên.

Với 1.000 tỉ đồng vốn tăng thêm, VSDC sẽ sử dụng 900 tỉ đồng để thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở và 100 tỉ đồng để hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin.

Còn việc bổ sung vốn điều lệ của VSDC, theo Bộ Tài chính, sẽ căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận thực tế của VSDC từ năm 2021. Với giả định tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế bình quân theo giai đoạn 5 năm của VSDC lần lượt đạt khoảng 78,3% và 54% (tương đương tốc độ tăng giai đoạn 2016-2020), cơ quan này dự kiến sẽ trích Quỹ đầu tư phát triển khoảng 464 tỉ đồng tính đến năm 2024, đáp ứng một phần nguồn vốn đối ứng để bắt đầu triển khai thanh toán bù trừ theo mô hình đối tác trung tâm theo quy định tại Nghị định số 155/2020.

Tới năm 2028, VSDC sẽ trích đủ 1.000 tỉ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển để đạt mức vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới