Thứ Ba, 16/08/2022, 08:16
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đảng nhận định kinh tế phát triển thiếu bền vững

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đảng nhận định kinh tế phát triển thiếu bền vững

Chiến Thắng

Đảng nhận định kinh tế phát triển thiếu bền vững
Các đại biểu dự đại hội Đảng XII. Ảnh: TTXVN

(TBKTSG Online) – Ngày hôm nay (22-1), các đại biểu dành cả ngày để thảo luận về các văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng XII. Trong các dự thảo văn kiện, Đảng nhận định, 10 năm gần đây, đất nước phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường.

Theo tài liệu về văn kiện đại hội đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng nhận định, nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần tập trung giải quyết, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Trong 10 năm gần đây, kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội” –  các báo cáo nêu rõ.

Gần hơn, trong vòng 5 năm qua, theo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015), “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng".

Đó là: Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định; Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước; chất lượng tăng trưởng được nâng lên; Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực bước đầu; Văn hoá, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Bên cạnh những thành quả đó, Đảng thẳng thắn thừa nhận một số những yếu kém. Cụ thể là:

– Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được.

– Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn.

– Kinh tế tăng trưởng thấp hơn 5 năm trước, không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

– Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tiếp tục là những yếu tố cản trở phát triển.

– Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội chậm được khắc phục.

– Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn bất cập.

– Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhiều mặt còn hạn chế. 

Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trên đã được thừa nhận thẳng thắn là do những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nguyên nhân tiếp theo là do năng lực dự báo còn hạn chế dẫn tới một số chủ trương, chính sách, giải pháp đề ra chưa phù hợp.

Tại đại hội, các đại biểu dã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho các dự thảo văn kiện, đánh giá toàn diện, nghiêm túc, những mặt đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, khó khăn…để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới.

Các mục tiêu cụ thể được xác định trong 5 năm tới

Về kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4% GDP. Yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 25 – 30%. Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 4 – 5%/năm. Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

Về xã hội

Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 35 – 40%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25 – 26%. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Có 10 bác sĩ và trên 26 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,3 – 1,5%/năm.

Về môi trường

Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 80 – 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 44 – 45%.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới