Thứ Sáu, 21/01/2022, 22:51
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Minh Đức

(TBKTSG Online) – Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944; quê quán ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn.

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: dangcongsan.vn

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng:

Chức vụ:
– Tổng Bí thư: Khóa XI, XII, XIII
– Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
– Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 – 4/2001)
– Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
– Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 10/2018)
– Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII
– Bí thư Quân ủy Trung ương
– Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
– Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

– 1957-1963: Học trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội

– 1963-1967: Sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

– 12/1967 – 7/1968: Làm việc tại Phòng Tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)

– 7/1968 – 8/1973: Làm việc tại Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973)

– 8/1973 – 4/1976: Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế-Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên

– 5/1976 – 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ

– 9/1980 – 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

– 9/1981 – 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ Luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô

– 8/1983 – 2/1989: Phó Ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng ủy (7/1985 – 12/1988) rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 – 12/1991)

– 3/1989 – 4/1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản

– 5/1990 – 7/1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

– 8/1991 – 8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

– 1/1994: Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng khóa VII, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

– 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

– 8/1996 – 2/1998 : Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

– 12/1997: Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa VIII

– 2/1998 – 1/2000: Phụ trách Công tác tư tưởng-văn hóa và khoa giáo của Đảng

– 8/1999 – 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị

– 3/1998 – 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 – 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 – 8/2006)

– 1/2000: Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XII

– 12/2000: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIII, đồng chí được bầu làm Bí thư Thành ủy khóa XIII

– 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị

– 5/2002 – nay: Được bầu làm Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV

– 12/2005: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV, đồng chí được bầu lại làm Bí thư Thành ủy khóa XIV (đến 6/2006)

– 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị

– 6/2006 – 7/2011: Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

– 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương

– 2/2013 – nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

– 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương

– 8/2016: Tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

– 23/10/2018 – nay: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

– 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

– 31/1/2021: Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Trong phiên họp đầu tiên hôm 31-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày mai, 1-2, theo chương trình Đại hội XIII (sửa đổi), kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo trước toàn thể Đại hội.

Sau đó, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII ra mắt Đại hội.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có bài diễn văn bế mạc Đại hội.

Danh sách Bộ Chính trị:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội
5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới