Thứ Sáu, 3/02/2023, 03:49
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Đổi mới quản lý nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đổi mới quản lý nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân

T.H

(TBKTSG Online) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế. Theo đó, đề án tập trung vào 3 mục tiêu cụ thể.

1. Xây dựng khung khổ lý luận về đổi mới phương thức quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực kinh tế, tập trung vào đối tượng là kinh tế tư nhân; bao gồm vị trí, vai trò của nhà nước; mức độ can thiệp và các phương thức, cách thức can thiệp của nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân, theo thông lệ phổ biến trên thế giới.

2. Tổng quan hiện nay về những đổi mới trong phương thức QLNN đối với kinh tế tư nhân; đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế hiện nay trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

3. Đề xuất các kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện phương thức QLNN đối với phát triển kinh tế tư nhân.

Theo tờ trình dự thảo, kinh tế tư nhân thời gian qua tại nước ta đã đạt được nhiều thành tựu do được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, theo dự thảo phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân vẫn tồn tại một số bất cập. Đơn cử như các quy định còn chặt chẽ, không hợp lý, quá trình thực thi không hiệu quả, khiến cho tình trạng phi chính thức hoặc bán chính thức cao của khu vực kinh tế tư nhân.

Xuất phát từ thực tế đó, dự thảo đã đưa ra các quan điểm chỉ đạo đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Quan điểm 1: Khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên Nhà nước cần phải thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương thức QLNN đối với khu vực này.

Quan điểm 2: Nhà nước thực hiện QLNN thông qua luật pháp, do vậy hệ thống luật pháp cần phải luôn hoàn thiện và giữ vị trí trung tâm trong đổi mới.

Quan điểm 3: Thay đổi tư duy QLNN, theo đó Nhà nước coi doanh nghiệp là khách hàng được phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

Quan điểm 4: Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số, do vậy, Nhà nước phải tiếp cận một hệ thống thể chế với tư duy hiện đại, theo kịp tình hình mới.

Quan điểm 5: Nâng cao năng lực bộ máy QLNN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng yêu cầu quản lý và khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân.

Phạm vi nghiên cứu của đề án bao gồm: Về phương thức QLNN: đề án tập trung nghiên cứu về sự đổi mới trong vai trò, chức năng kinh tế của nhà nước, không bao gồm các chức năng chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng; từ đó, làm rõ mức độ can thiệp của nhà nước và các công cụ hoặc phương thức để can thiệp, điều tiết vào phát triển kinh tế. Đề án không nghiên cứu về mô hình tổ chức về cơ cấu, tổ chức bộ máy của Nhà nước, Chính phủ.

Về lĩnh vực kinh tế, đây là một khái niệm có phạm vi rất rộng, do đó đề án chỉ tập trung vào nghiên cứu đối với phát triển kinh tế tư nhân; bám sát chặt chẽ vào mục tiêu, bối cảnh và yêu cầu xây dựng đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TW.

Về các giải pháp đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, dự thảo nêu rõ, các chỉ tiêu, tầm nhìn về sự phát triển kinh tế tư nhân cần được rà soát, đánh giá lại để phù hợp hơn với thực tế và với các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành; nhấn mạnh nhiều hơn các nội dung về chất lượng.

Các mục tiêu, giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân phải được cụ thể hóa vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của các bộ, ngành và địa phương.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhấn mạnh khả năng gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tham gia chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo công nghệ để thúc đẩy cạnh tranh, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển bao trùm.

Theo chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới