Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11-5-2022 và kỳ điều hành ngày 4-5-2022 là: 136,968 đô la Mỹ/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,484 USD/thùng, tương đương tăng 8,29% so với kỳ trước); 141,098 đô la/thùng xăng RON95 (tăng 10,761 đô la/thùng, tương đương tăng 8,26% so với kỳ trước; 147,690 USD/thùng dầu hỏa (tăng 11,316 đô la/thùng, tương đương tăng 8,30% so với kỳ trước); 150,136 đô la/thùng dầu diesel (tăng 7,160 đô la/thùng, tương đương tăng 5,01% so với kỳ trước); 701,864 đô la/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,665 đô la/tấn, tương đương tăng 0,24% so với kỳ trước.