Thứ Ba, 25/06/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Giới thiệu hệ thống tài chính

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giới thiệu hệ thống tài chính

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 73:

Giới thiệu hệ thống tài chính

Chức năng cơ bản của một hệ thống tài chính là chuyển tiền từ những người có tiền để dành do chi tiêu ít hơn thu nhập sang những người cần tiền do chi tiêu nhiều hơn thu nhập. Vốn có thể được chuyển trực tiếp bằng việc sử dụng các công cụ tài chính và thông qua các thị trường tài chính, hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức tài chính trung gian.

Các công cụ tài chính là quyền sở hữu một khoản thu nhập hay tài sản nào đó trong tương lai. Các thị trường tài chính là những dàn xếp cho phép các công cụ tài chính được mua bán, trao đổi. Một số thị trường tài chính có thể chỉ mua bán các công cụ ngắn hạn và được gọi là thị trường tiền tệ. Mua bán phổ biến nhất trên thị trường tiền tệ là tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể giao dịch và giấy nợ thương mại. Tất cả những công cụ này đều có kỳ hạn dưới một năm. Thị trường vốn là nơi mua bán các công cụ tài chính dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ.

Không như thị trường tài chính nơi mà các bên đi vay và cho vay có thể tiếp xúc trực tiếp, các tổ chức tài chính trung gian đứng giữa hai bên bằng cách vay vốn từ người cho vay và cho vay lại những người cần vay. Có thể đơn cử các tổ chức tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư chứng khoán v.v.

Trong khi định hướng các dòng vốn từ người tiết kiệm đến người vay tiền, hệ thống tài chính còn chuyển đổi rủi ro từ nhà đầu tư này đến nhà đầu tư kia, và giám sát việc sử dụng vốn. Do vậy, một hệ thống tài chính hoạt động tốt có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không chỉ bằng cách huy động vốn cho đầu tư, mà quan trọng hơn là phân bổ vốn một cách hiệu quả, từ đó cải thiện năng suất của nền kinh tế.

English:

An Introduction to the Financial System

A financial system has the primary function of channeling funds from people who spend less than their income, and therefore have surplus funds, to people who spend more than their income, and therefore have a shortage of funds. Funds can be channeled directly with the help of financial markets and instruments, or indirectly with the help of financial intermediaries.

Financial instruments are claims on some future income or assets. Financial markets are arrangements which permit financial instruments to be traded. Some financial markets may involve only short-term instruments, in which case they are called the money markets. The most common instruments traded in the money markets are treasury bills, negotiable certificate of deposits, and commercial papers. All of these instruments have a maturity of less than one year. Longer-term instruments are traded in the capital markets, which include stocks, corporate bonds, and government bonds.

Unlike financial markets which provide places where borrowers and lenders can meet directly, financial intermediaries stand between the borrowers and the lenders. They do so by borrowing funds from the lenders and then making loans to the borrowers. Examples of financial intermediaries are commercial banks, insurance companies, mutual funds, etc.

As directing flows of funds from savers to borrowers, the financial system also transfers risks from one investor to another, and monitors uses of funds. A well-functioning financial system, therefore, can foster economic growth not only by making more funds available for investment, but more importantly by allocating funds efficiently and hence improving the economy’s productivity.

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới