Chủ Nhật, 3/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội nghị Trung ương: nâng cao chất lượng chính sách xã hội

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Mới đây, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã bế mạc sau 7 ngày làm việc. Trong đó, Trung ương đã thảo luận và quyết định thành lập 5 tiểu ban để chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng gồm tiểu ban văn kiện; tiểu ban kinh tế – xã hội; tiểu ban nhân sự; tiểu ban điều lệ Đảng và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã bế mạc sáng nay (8-10). Ảnh: Baochinhphu.vn

TTXVN đưa tin, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã bế mạc sáng nay (8-10) sau 7 ngày làm việc.

Thông tin tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương đã thảo luận và quyết định thành lập 5 tiểu ban để chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Những tiểu ban này là tiểu ban văn kiện; tiểu ban kinh tế – xã hội; tiểu ban nhân sự; tiểu ban điều lệ Đảng và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội.

Trung ương yêu cầu, Bộ Chính trị xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 dựa theo căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, góp phần làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Nếu phát hiện sai phạm thì đơn vị chức năng sẽ đưa ra khỏi quy hoạch.

Ngoài ra, phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn khác nhau. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, cả nước tiếp tục đối mặt với không ít hạn chế và nhiều khó khăn, thách thức. Ông yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ đã được Trung ương thống nhất đề ra trong kết luận của hội nghị lần này. Trong đó, các ngành ưu tiên tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã nhất trí ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội trong thời kỳ mới với nhiều nội dung kế thừa, bổ sung, phát triển quan trọng so với Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI. Cách tiếp cận của nghị quyết cũng được điều chỉnh từ việc đảm bảo và ổn định sang ổn định và phát triển; gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an ninh xã hội; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Tổng Bí thư đề nghị các đơn vị liên quan cần ưu tiên xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển toàn diện khoa học – công nghệ, văn hóa, văn học, nghệ thuật gắn với phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, phát triển đội ngũ trí thức; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để trí thức khởi nghiệp và lao động sáng tạo, phát huy tài năng, trí tuệ của tập thể và cá nhân các nhà khoa học…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới