Thứ Hai, 24/01/2022, 02:17
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lập doanh nghiệp nhà nước phải có vốn tối thiểu 100 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lập doanh nghiệp nhà nước phải có vốn tối thiểu 100 tỉ đồng

Quang Chung

(TBKTG Online) – Doanh nghiệp nhà nước khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỉ đồng, theo dự thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp vừa được Bộ Tài chính công bố.

Dự thảo nghị định nói trên cũng quy định trường hợp doanh nghiệp nhà nước được thành lập thuộc những ngành, nghề kinh doanh theo quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không được thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

Chỉ những doanh nghiệp nhà nước được thành lập hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù hoặc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỉ đồng nhưng phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng điểm đáng chú ý nhất của dự thảo nghị định này là chỉ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp thì Cơ quan đại diện chủ sở hữu mới được quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước.

Riêng với các trường hợp sau đây chỉ có Thủ tướng Chính phủ mới có thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp:

(i) Doanh nghiệp thành lập mới từ việc tiếp nhận tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành từ dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

(ii) Doanh nghiệp thành lập mới từ việc tiếp nhận tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành từ dự án có tiêu chí tương đương với dự án quan trọng quốc gia, sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

(iii) Doanh nghiệp là Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước và doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

(iv) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 10.000 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng khoanh lại phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước.

Cụ thể, Nhà nước chỉ đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; doanh nghiệp kinh doanh vốn nhà nước, mua bán và xử lý nợ phục vụ tái cơ cấu và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế; và doanh nghiệp bảo đảm an sinh xã hội thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng hoặc được Nhà nước giao kế hoạch theo quy định riêng của Chính phủ.

– Doanh nghiệp nhà nước để làm gì?

– Doanh nghiệp nhà nước để làm gì?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới