Thứ Sáu, 19/08/2022, 13:18
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lịch chiếu phim tại Sài Gòn từ 24-6 đến 30-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim tại Sài Gòn từ 24-6 đến 30-6

Nguyễn Công Thành

PHIM

RẠP CHIẾU

SUẤT CHIẾU

X-men: First Class

Parkson Paragon

8:50 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 14:05 14:45 15:25 16:00 16:50 17:20 18:05 18:40 19:25 20:10 20:50 21:30 22:00

CT Plaza

8:00 8:20 9:00 10:40 11:00 11:40 13:20 13:40 14:20 16:00 16:20 17:00 18:40 19:00 19:40 21:20 21:40 22:20

Hùng Vương Plaza

9:00 9:40 11:35 12:10 14:15 14:50 16:55 17:40 19:35 20:10 22:15

Rạp Đống Đa

10:30 13:10 15:50 18:50 21:20

X-men: First Class (Digital)

Hùng Vương Plaza

08:20 08:40 09:00 11:00 11:20 11:40 13:40 14:00 14:30 16:20 16:40 17:00 19:00 19:20 19:50 21:40 22:00 22:30

Kungfu panda 2 (3D)

Parkson Paragon

10:40 14:25 18:10 21:50 10:45 14:35 18:20 20:15

CT Plaza

8:15 10:15 12:15 13:30 14:10 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15

Hùng Vương Plaza

8:00 8:10 9:20 9:50 10:00 11:10 13:00 14:50 16:40 18:30 20:20 22:10

Kungfu panda 2 (2D)

Parkson Paragon

9:00 13:40

CT Plaza

11:10 15:30 19:50

Hùng Vương Plaza

11:30 15:50 20:00

Rạp Đống Đa

09:40 11:30 15:20 17:10 19:00

Galaxy Nguyễn Du

9:00 10:55 21:00

Transformers 3 (3D)

Parkson Paragon

8:00 10:50 13:40 16:30 19:20 22:10

Transformers 3 (3D)

CT Plaza

7:50 8:30 10:40 11:20 15:20 16:00 18:10 18:50 21:00 21:50

Giáo sĩ (2D)

Parkson Paragon

9:30 11:20 13:10 15:00 17:00 18:50 20:40 22:30

CT Plaza

8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30

Hùng Vương Plaza

10:00 11:50 13:40 15:30 17:20 19:10 21:00 22:50

Rạp Toàn Thắng

9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Rạp Thăng Long

9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40

Giáo sĩ (3D)

Parkson Paragon

8:50 12:35 16:20 20:00 8:55 12:35 16:30 22:10

CT Plaza

08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 19:10 20:10 22:10

Hùng Vương Plaza

7:50 8:50 10:40 12:30 14:20 16:10 19:50 21:40

Transformer 3 (Digital)

Hùng Vương Plaza

8:30 9:20 11:10 12:20 14:00 15:10 16:50 18:00 19:40 20:50 22:30

Nhóc Nicolas

Rạp Thăng Long

9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Thời đại phù thủy

Rạp Thăng Long

9:40 11:40 13:00 15:40 17:40 19:40 21:40

Rạp Đống Đa

9:40 12:40 14:40 16:40 19:00 21:20

Rạp Toàn Thắng

11:00 13:20 15:50 18:10 20:30

Super 8

Parkson Paragon

8:40 10:55 13:10 15:25 17:40 19:55 22:10

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới