Thứ Tư, 8/12/2021, 08:07
22 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lịch chiếu phim tại TPHCM từ 19-8 đến 25-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim tại TPHCM từ 19-8 đến 25-8

Nguyễn Công Thành

Phim

Rạp chiếu

Suất chiếu

Sự nổi dậy của loài khỉ (digital)

Hùng Vương Plaza

08:00
08:30 10:10 10:40 10:50 12:20 13:00 14:40 15:10 15:30 16:50 17:20 19:00 19:30
20:30 21:10 21:40

CT Plaza

10:45
15:10 15:15 17:15 19:40 21:50

Parkson
Paragon

15:30
19:40 21:50

Sự nổi dậy của loài khỉ 2D

Galaxy
Tân Bình

12:05
14:15 16:20 18:25 20:30

Galaxy
Nguyễn Trãi

10:00
11:00 12:10 13:05 15:10 17:15 19:25 21:35

Galaxy
Nguyễn Du

10:00
12:10 12:55 14:45 17:05 19:20 21:30

Sự nổi dậy của loài khỉ (phụ đề)

Thăng
Long

09:50
12:10 14:30 16:50 19:10 21:30

Đống Đa

09:50
12:10 14:30 16:50 19:10 21:30

Larry Crowne 2D

Galaxy
Nguyễn Du

12:10
17:05 19:00 21:35

Galaxy
Nguyễn Trãi

12:35
17:05 19:10 21:15

Galaxy
Tân Bình

10:00
12:30 14:30 19:15 21:15

Cowboys and Aliens (2D digital)

Galaxy
Nguyễn Du

09:40
11:50 14:15 16:35 19:10

Galaxy
Nguyễn Trãi

19:00
21:25

Galaxy
Tân Bình

09:30
14:15 19:00

Cowboys and Aliens (digital)

Hùng Vương Plaza

09:40
12:10 14:30 17:00 19:20 21:50

CT Plaza

08:15
12:50 17:20

Cowboys and Aliens (phụ đề)

Thăng
Long

09:50
12:10 14:30 16:50 19:10 21:30

Đống Đa

09:40
12:00 14:20 16:40 19:00 21:20

Toàn
Thắng

11:00
13:20 15:40 18:00 20:20

Long Ruồi
2D

Galaxy
Nguyễn Du

10:00

Galaxy
Nguyễn Trãi

10:00

Galaxy
Tân Bình

10:00

Long Ruồi

Hùng Vương Plaza

10:00
10:00

CT Plaza

13:10

Parkson
Paragon

15:00

The Smurf 3D

Galaxy
Tân Bình

11:00
15:00 21:00

Hùng Vương Plaza

11:00
15:20 19:40

CT Plaza

12:40
16:50 21:15

Parkson
Paragon

11:00
11:10 11:20 17:40

The Smurf (3D lồng tiếng Việt)

Đống Đa

09:30
11:55 14:20 16:45 19:10 21:35

Galaxy
Nguyễn Du

08:50
10:50 15:00 21:05

Galaxy
Nguyễn Trãi

08:55
14:30 16:40

Galaxy
Tân Bình

09:00
13:00 17:00 19:00

Hùng Vương Plaza

08:50
13:10 17:30 21:50

CT Plaza

08:20
10:30 14:45 19:10 19:20 21:40

Parkson
Paragon

08:50
09:00 09:10 11:00 11:20 13:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới