Thứ Tư, 7/12/2022, 03:10
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáoLịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 20 đến 26-9-2013

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 20 đến 26-9-2013

Bích Đào

PHIM

RẠP CHIẾU

SUẤT CHIẾU

Điệp vụ 2 mang

Đống Đa

09:40 12:00 21:30

Parkson Paragon

12:30 17:00 21:40

Cresent Mall

11:50 16:15 20:40 22:50

Hùng Vương Plaza

08:25 12:55 17:25

CT Plaza

10:50 22:10

Pandora City

10:20 13:15 14:40

Galaxy Nguyễn Trãi

15:30 19:25

Galaxy Tân Bình

11:45 16:40 18:50

Galaxy Nguyễn Du

11:45 16:05 19:35

Galaxy Kinh Dương Vương

13:30 16:00 20:50

Đường đua nghẹt thở

Hùng Vương Plaza

09:00 11:30 14:05 16:40 19:10 21:45

CT Plaza

09:10 11:40 14:10 16:40 19:10 21:40

Pandora City

08:40 11:10 13:55 16:15 19:00 21:20

Parkson Paragon

09:20 10:50 11:50 13:20 14:20 15:45 16:50 18:10 19:20 20:40 21:50

Cresent Mall

09:00 11:30 13:55 16:20 18:45 19:55 21:10 22:20

Đã đến lúc

Parkson Paragon

20:00

Cresent Mall

19:30

Hùng Vương Plaza

19:40

CT Plaza

19:50

Pandora City

19:10

Mr. Go – 3D

Hùng Vương Plaza

08:20 13:00 17:45

Cresent Mall

09:05 11:40 14:15 16:50 19:25 22:00

CT Plaza

14:20 16:50 19:20

Pandora City

11:15 16:25 21:30

Mr. Go

Hùng Vương Plaza

10:10 15:00 19:50

CT Plaza

09:20 11:50 21:50

Cresent Mall

10:25 15:10

Pandora City

08:30 13:40 18:45

Galaxy Nguyễn Trãi

21:30

Galaxy Tân Bình

10:45 13:15 15:45

Galaxy Nguyễn Du

21:45

Galaxy Kinh Dương Vương

11:40 14:30 16:50

Đơn giản tôi là mafia

Hùng Vương Plaza 

11:40 15:55 20:05 22:20

Cresent Mall

10:00 12:15 14:30 16:45 19:00

Parkson Paragon

09:40 12:00 16:00 20:15

CT Plaza

08:40 13:10 17:40 20:00

Cinebox Hòa Bình

13:30 15:30 17:30 19:3   21:30

Pandora City

08:30 10:50 15:30 17:50 20:10

Thế giới máy bay

Hùng Vương Plaza 

10:40 15:15

Đống Đa

12:00 14:20 16:40 19:10

Parkson Paragon

09:00 14:10

Thế giới máy bay – lồng tiếng

Pandora City

08:25 12:40 17:00 22:10

Hùng Vương Plaza

08:00 09:45 13:55 18:10

Galaxy Nguyễn Trãi

17:35

Galaxy Tân Bình

09:15 16:00 18:15

Galaxy Nguyễn Du

09:00 17:50

Galaxy Kinh Dương Vương

09:50 14:45 18:00

Thế giới máy bay – 3D lồng tiếng

CT Plaza

10:00 12:00 16:00 20:10

Cresent Mall

15:20 19:15

Gia đình bá đạo

Cresent Mall

09:15 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45

Parkson Paragon

11:00 15:20 20:00

Kỳ án truyện tranh

Hùng Vương Plaza

08:10 10:50 12:45 15:35 17:35 20:20 22:30

Cresent Mall

13:00 17:45

Parkson Paragon

10:20 14:50 18:40 22:30

CT Plaza

08:50 13:20 17:30 19:30

Pandora City

08:50 11:00 15:20 19:40

Galaxy Tân Bình

11:00 12:30 15:00 17:00

Galaxy Kinh Dương Vương

11:15 14:00 16:00 18:30

Justin và hiệp sĩ quả cảm – 3D (lồng tiếng)

Cresent Mall

09:20 11:20 13:20 17:15 21:10

Galaxy Nguyễn Trãi

20:00

Galaxy Tân Bình

10:15 15:30 19:00 19:45 20:45

Galaxy Nguyễn Du

10:45 20:00

Galaxy Kinh Dương Vương 

10:15 15:30 19:00

Parkson Paragon

09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 22:20

CT Plaza

09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Hùng Vương Plaza

08:10 12:10 16:25 18:30 20:35

Pandora City

08:00 10:10 12:20 14:30 16:40 18:50 21:00

Justin và hiệp sĩ quả cảm (lồng tiếng)

Đống Đa

09:50 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30

Hùng Vương Plaza

11:15 15:25 19:30 21:35

Galaxy Kinh Dương Vương 

09:00 11:45 12:00 12:55 13:30 13:45 15:15 17:15 19:45 20:00 21:15

Pandora City

13:10 17:40 21:50

Galaxy Nguyễn Trãi

09:40 11:30 18:15

Galaxy Tân Bình

09:00 12:00 13:45 17:15 21:30

Galaxy Nguyễn Du

09:10 16:00 18:10

Justin và hiệp sĩ quả cảm

Hùng Vương Plaza

09:10 13:20 17:25 22:35

CT Plaza

09:30 13:40 17:50

Cresent Mall

09:45 11:50 13:50 15:50 17:55 22:30

Parkson Paragon

10:40 12:40 14:40 16:40 20:50

Galaxy Nguyễn Du

14:15

Galaxy Nguyễn Trãi

13:20

Ám ảnh kinh hoàng

Cinebox Hòa Bình

13:30 17:30 19:30 21:30

Galaxy Kinh Dương Vương

10:0 10:45 12:20 13:35 15:15 16:20 17:25 17:30 19:30 20:30 21:45

Cresent Mall

09:35 14:00 18:25 21:20

Parkson Paragon

13:10 17:40 22:15

Hùng Vương Plaza

08:15 10:20 12:35 14:50 17:05 19:20 21:40 22:25

CT Plaza

11:10 15:20 21:30

Pandora City

08:20 10:40 15:10 17:30 19:50 21:40

Galaxy Nguyễn Trãi

11:50 17:20 19:30 21:40

Galaxy Tân Bình

10:25 13:00 14:00 17:45 20:00 21:00 22:00

Đống Đa

09:50 14:30 16:50 19:10 21:30

Galaxy Nguyễn Du

11:00 13:05 15:10 17:15 19:20 21:30

Nội gián

Pandora City

12:50 17:20

Parkson Paragon

11:00 15:20

CT Plaza

15:30

Make your move

CT Plaza

22:20

Hùng Vương Plaza

08:35 17:15

Vũ khí bóng đêm: thành phố xương

Hùng Vương Plaza

12:35

Đống Đa

10:00 12:50 15:40 18:50 21:20

Percy Jackson: biển quái vật

Hùng Vương Plaza

22:10

CT Plaza

11:30 15:40

Pandora City

13:00 22:55

Cinebox Hòa Bình

11:30 15:30 21:30

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới