Thứ Năm, 8/06/2023, 15:03
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Luật đầu tư mới: Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Luật đầu tư mới: Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Vân Ly

(TBKTSG Online) – Luật đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội chính thức thông qua vào chiều 17- 6 trong đó quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ – một dịch vụ gây nhiều tranh luận và nhận nhiều ý kiến khác nhau về việc cấm hay không.

Luật đầu tư mới: Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Luật đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 92,34% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
Trước khi Luật đầu tư (sửa đổi) được thông qua, ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này.

Ông Thanh cho biết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến các cơ quan của Quốc hội và báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

“Đa số ý kiến đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, một số ý kiến đề nghị không cấm mà thực hiện theo quy định của Luật hiện hành, đồng thời đổi tên là kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến, quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm h khoản 1 Điều 6”, ông Thanh nói.

Về ưu đãi đầu tư

Có ý kiến cho rằng quy định về đối tượng được ưu đãi đầu tư phải bảo đảm nguyên tắc thu hút đầu tư có chọn lọc, tránh tràn lan, theo định hướng  phát triển các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, các vùng kinh tế có tác động lan tỏa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 dự thảo Luật được cập nhật phù hợp với quan điểm, định hướng, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn của Đảng và Nhà nước.

Địa bàn ưu đãi đầu tư được xác định căn cứ vào vai trò, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa bàn (khó khăn, đặc biệt khó khăn và địa bàn có tác động lan tỏa như khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế). Đối tượng, ngành, nghề ưu đãi đầu tư tập trung vào doanh nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số…

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, ông Thanh cho biết có ý kiến đề nghị bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội (điểm c, khoản 2), vì quy định này chưa  rõ ràng về tiêu chí, dự án ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt đã được quy định tại điểm a và b tại khoản này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu bỏ quy định này.

Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 với mức ưu đãi đầu tư đặc biệt, tối đa thêm 50% so với các mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật, dẫn đến mở rộng ưu đãi hơn so với quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai. Quy định trên có thể dẫn tới xung đột pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo hướng không quy định mức trần của chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt mà chỉ quy định mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Đồng thời bổ sung những nội dung nhằm để chính sách ưu đãi được thực hiện ngay sau khi Luật Đầu tư có hiệu lực, tạo điều kiện cho Chính phủ chủ động trong đàm phán, thu hút đầu tư. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, không áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

“Có ý kiến cho rằng cần phải quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn những hình thức đầu tư thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế để đầu tư vào các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh của đất nước”, ông Thanh nói.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia cần hài hòa với nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển; quy định về bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật…

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, có ý kiến cho rằng quy định đối với nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời lựa chọn nhà đầu tư là chưa phù hợp với Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Ông Thanh cho hay, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo luật quy định đối với các dự án thuộc diện chấp thuận đầu tư mà nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để bảo đảm cải cách thủ tục hành chính. Tránh trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất phải đến cơ quan có thẩm quyền hai lần, một lần để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, một lần để xin chấp thuận nhà đầu tư.

“Có ý kiến cho rằng việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư và Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản, dẫn đến nhà đầu tư phải thực hiện hai thủ tục có tính chất, nội dung tương tự nhau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, quy định rõ phạm vi áp dụng quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản về việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại khoản 2 Điều 46. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều 50 và 51 của Luật Kinh doanh bất động sản tại Điều 75 dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất, không trùng lặp”, ông Thanh nói.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh (Điều 75): có ý kiến cho rằng điều này sửa đổi điều 22 của Luật Nhà ở là chưa hợp lý vì phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư quy định về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nói chung, trong đó có dự án nhà ở. Còn thủ tục và điều kiện lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở cần được quy định trong Luật Nhà ở.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu theo hướng quy định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Đồng thời bổ sung quy định trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới