Chủ Nhật, 3/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2024, giảm thu ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương

Nguyên Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Quốc hội quyết nghị tổng thu ngân sách trung ương là 852.682 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương là 848.305 tỉ đồng. So với năm 2023, tổng thu ngân sách trung ương năm 2024 giảm 10.885 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương tăng 91.128 tỉ đồng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 105/2023/QH15 về Phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2024.

Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 852.682 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 848.305 tỉ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.225.582 tỉ đồng. Trong đó, dự toán 426.266 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách (đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán ngân sách nhà nước năm 2023), bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đã bao gồm khoản bổ sung có mục tiêu cho một số địa phương để đảm bảo mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2024 không thấp hơn dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023).

Theo Nghị quyết số 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách năm 2023, tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỉ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 757.177 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỉ đồng. Trong đó, dự toán 436.204 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Như vậy, so với Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2023 của Quốc hội, tổng thu ngân sách trung ương năm 2024 giảm 10.885 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương tăng 91.128 tỉ đồng; tổng chi ngân sách trung ương giảm 68.485 tỉ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ giao nhiệm vụ bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, dự án chuyển tiếp theo tiến độ.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Đối với phần tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2024 so với dự toán năm 2024 (nếu có), sau khi dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, địa phương thực hiện phân bổ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới