Thứ Hai, 17/06/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ngân sách chi gần 1,2 triệu tỉ đồng trả nợ công giai đoạn 2022-2024

Hoàng Thắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Tài chính dự kiến số tiền trả nợ công của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 là khoảng 1,19 triệu tỉ đồng.

Bộ Tài chính đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

Với năm 2022, cơ quan này cho biết Chính phủ dự kiến huy động tối đa 673.546 tỉ đồng vốn vay, gồm: 450.000 tỉ đồng vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương; 196.149 tỉ đồng vay để trả nợ gốc của ngân sách Trung ương; 26.697 tỉ đồng huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho vay lại. Con số này bằng dự toán được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 34/2021/QH15.

Về nghĩa vụ trả nợ, Chính phủ dự kiến trả khoảng 335.815 tỉ đồng trong năm 2022, gồm: 299.849 tỉ đồng trả nợ trực tiếp của Chính phủ, trong đó trả nợ gốc khoảng 196.149 tỉ đồng và trả nợ lãi khoảng 103.700 tỉ đồng; 35.966 tỉ đồng trả nợ vay về cho vay lại.

Về chỉ tiêu nợ, nợ công dự kiến ở khoảng 45-46% GDP tính tới cuối năm 2022, nợ Chính phủ khoảng 41-42% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 40-41% GDP. Chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp so với thu NSNN dự kiến khoảng 22-23%. Các chỉ tiêu này, theo Bộ Tài chính, được đưa ra trên cơ sở đánh giá lại GDP và đảm bảo nằm trong mức trần, ngưỡng nợ được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 23/2021/QH15.

Với giai đoạn 2022-2024, Bộ Tài chính dự kiến Chính phủ huy động tối đa khoảng hơn 2 triệu tỉ đồng vốn vay, gồm: 1,31 triệu tỉ đồng vay để bù đắp bội chi ngân sách Trung ương; 612.000 tỉ đồng vay để trả nợ gốc của Chính phủ; 117.000 tỉ đồng vay về cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Về nghĩa vụ trả nợ, tổng trả nợ của Chính phủ dự kiến khoảng 1,19 triệu tỉ đồng, gồm: 1,045 triệu tỉ trả nợ trực tiếp; 146.000 tỉ đồng trả nợ các khoản vay về cho vay lại.

Mức tăng bội chi ngân sách tối đa là 240.000 tỉ đồng trong năm 2022 và 2023.

Kết hợp với việc áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế để thực hiện Chương trình theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Tài chính lưu ý chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách giai đoạn này có thể có năm tiến sát mức trần 25%, theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Trường hợp có biến động, rủi ro lớn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Với phương án tăng bội chi ngân sách nhà nước tối đa 240.000 tỉ đồng trong hai năm 2022-2023 để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Bộ Tài chính dự kiến đến năm 2024 nợ công khoảng 46-47% GDP, nợ Chính phủ khoảng 44-45% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước khoảng 24-25%.

Đáng lưu ý, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước giai đoạn này có thể có năm vượt mức trần 25% được Quốc hội đê ra, nhưng Bộ Tài chính cho biết sẽ phấn đấu để bình quân cả giai đoạn 2021-2025 vẫn trong giới hạn 25%. Trường hợp có biến động, rủi ro lớn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới