Thứ Tư, 22/03/2023, 04:52
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Phấn đấu đưa GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ trong năm 2022

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ trong năm 2022. Ảnh minh họa: Minh Duy

Kết quả năm 2021

Theo nhận định của Chính phủ, năm 2021 là một năm rất khó khăn nhưng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Thu ngân sách nhà nước vượt 16,4% dự toán, trong đó thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 khu vực kinh tế vượt khoảng 14,5% so với dự toán và tăng khoảng 11,3% so với năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6%, đạt 668,5 tỉ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 48,6 tỉ đô la. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%; thương mại, dịch vụ phục hồi tích cực.

Chính phủ đã gia hạn, miễn, giảm một số loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, dành gần 71,5 ngàn tỉ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động.

Về chống dịch Covid-19, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới.

GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và được dự báo là sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi.

Trong đó, dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo không đồng đều, chưa vững chắc, có thể thấp hơn năm 2021; áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng.

Trong nước, tuy kinh nghiệm và khả năng ứng phó dịch bệnh được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Trong năm mới 2022, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thêm vào đó giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở…

12 nhiệm vụ và giải pháp

Chủ đề điều hành năm 2022 của chính phủ là “đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Chính phủ đưa ra 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu trong năm mới.

Đầu tiên là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó, có phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, tiền tệ, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản…

Tập trung hoàn thiện khung pháp lý để quản lý thị trường tài chính, chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định, an toàn; chủ động tham gia thị trường tài chính quốc tế, tăng cường sự minh bạch, kỷ cương trong thị trường và dịch vụ tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế số.

Thứ ba là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượngvà sức cạnh tranh của nền kinh tế; khẩn trương và hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả việc thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Thứ tư, phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế; bảo đảm tiến độ quy hoạch, xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm.

Thứ năm là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ sáu, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch. Trong đó, phấn đấu cơ bản hoàn thành phê duyệt trong năm 2022 các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ bảy là phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, có hỗ trợ kịp thời về lương thực, nhà ở, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, phấn đấu có 9,4 bác sĩ và 29,5 giường bệnh trên 10.000 dân.

Thứ tám là quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi, quản lý bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Thứ chín, tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiệm vụ thứ 12 là củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Kế đến là nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại và cuối cùng là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới