Thứ Sáu, 22/09/2023, 20:59
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội như thế nào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội như thế nào

Minh Đức

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội như thế nào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu giữ chức Chủ tịch Nước. Ảnh: dangcongsan.vn

(TBKTSG Online) – Ngày mai (23-10), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự duy nhất để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2013, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; căn cứ Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 06/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội sẽ diễn ra như sau:

Sáng 23-10, quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Nội dung thảo luận tại Đoàn được lập biên ban và gửi đến Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu tiếp theo). Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tân Chủ tịch nước sẽ làm lễ tuyên thệ vào chiều 23-10.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới