Thứ Ba, 29/11/2022, 01:59
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáoSẽ hoàn tất đăng ký, cấp mã số thuế trong quí 4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ hoàn tất đăng ký, cấp mã số thuế trong quí 4

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính -Ảnh: HỒNG PHÚC

(TBKTSG Online) – Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, đã có buổi trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online xoay quanh việc thực thi ba luật thuế mới là thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bắt đầu từ ngày 1-1-2009.  

>> Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 – những điểm mới

>> Cơ quan thuế đã sẵn sàng?

>> Tiếp tục cải cách thuế

Trong quí 4 năm nay, ngành thuế sẽ hoàn tất việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho tất cả các tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập. Theo ông Trường, các cá nhân đang có mã số thuế có thể tiếp tục sử dụng mã số thuế hiện hành để khai thuế mà không cần yêu cầu cấp lại.  

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online: Ông có lưu ý gì về những thay đổi chính trong 3 luật thuế mới?

Ông Vũ Văn Trường: Về thuế thu nhập đối với cá nhân, hiện chúng ta mới có thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, chủ yếu nhằm vào đối tượng là người làm công ăn lương có thu nhập vượt trên 5 triệu đồng, phân biệt giữa cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài và đối tượng có thu nhập vãng lai như quà tặng, trúng thưởng. Từ 1-1-2009, thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng đối với mọi khoản thu nhập mà cá nhân nhận được như thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ đầu tư tài chính… Các hộ kinh doanh cá thể đang nộp thuế TNDN sẽ chuyển sang nộp thuế TNCN.  

Luật thuế TNCN có đưa lồng ghép chính sách xã hội vào chính sách thuế mà trong Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao không có. Cụ thể là khi xác định thu nhập từ tiền công, tiền lương và thu nhập từ kinh doanh cá nhân nộp thuế sẽ xét giảm trừ gia cảnh, tức là được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế cho những người mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng. Việc thu thuế thực hiện theo biểu thuế suất lũy tiến đối với thu nhập từ tiền công và kinh doanh và thuế suất cố định đối với một số khoản thu nhập khác.  

Điểm quan trọng nữa là không có sự phân biệt về đối tượng nộp thuế giữa cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài.

Đối với thuế GTGT, khi thực hiện cần chú ý đặc biệt đến việc thu hẹp diện không chịu thuế GTGT và chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang chịu thuế GTGT với thuế suất 5% hoặc 10%; một số loại hàng hóa, dịch vụ đang ở mức thuế suất 5% được điều chỉnh sang mức thuế suất 10%. Luật thuế GTGT đã đưa thêm điều kiện để được khấu trừ thuế đầu vào là thanh toán qua ngân hàng nếu giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần đạt 20 triệu đồng trở lên.

Đối với thuế TNDN, thay đổi trước hết là sự chuyển đổi về chính sách đối với kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh nêu trên vẫn cần nghiên cứu kỹ chính sách để có chiến lược phát triển kinh doanh thích hợp.

Chính sách thuế hiện hành có sự phân biệt về thuế trong chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuế đất với chuyển dịch tài sản trên đất trong khi Luật thuế GTGT áp dụng từ 1-1-2009 tiếp cận khái niệm mới là kinh doanh bất động sản, tiếp đến là cải cách chính sách ưu đãi thuế.

Luật thuế TNDN mới đã thể hiện chủ trương ưu đãi có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chiến lược cải cách thuế đến năm 2010: Giảm bớt ưu đãi đối với ngành nghề, lĩnh vực (chỉ ưu đãi đối với dự án công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước và đối với lĩnh vực xã hội hóa), tập trung ưu đãi cho các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và cho phép các doanh nghiệp được trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ thu nhập trước thuế.

Những thay đổi trong các luật thuế này, theo tôi cũng có tác động đến chủ trương, chiến lược đầu tư, việc lựa chọn địa bàn đầu tư của doanh nghiệp.  

Bộ Tài chính và ngành thuế đã làm những gì để chuẩn bị đưa 3 luật này vào cuộc sống?

Để triển khai được 3 luật vào ngày 1-1-2009, trước hết cần có 3 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Đến nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ký ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN. Hai nghị định còn lại đang trong giai đoạn lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, dự kiến sẽ được ban hành vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12-2008.

Song song với việc chuẩn bị các dự thảo nghị định, Bộ Tài chính cũng đang gấp rút hoàn thiện các thông tư hướng dẫn thi hành, chủ yếu là quy định lại các quy trình, thủ tục và xây dựng các biểu mẫu kê khai cho phù hợp với những sửa đổi của luật. Các dự thảo thông tư sẽ được ban hành trong tháng 12-2008.

Mặc dù các văn bản nghị định chưa chính thức ban hành (đối với thuế GTGT và thuế TNDN) nhưng để chủ động trong triển khai ngay từ đầu năm tới, bộ cũng đã chỉ đạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thuế trong hệ thống thuế theo nội dung luật đã ban hành và những nội dung cơ bản của dự thảo nghị định.

Đối với Luật thuế TNCN, đây là luật phức tạp và mới đối với Việt Nam. Sau khi Luật thuế TNCN được thông qua, Quốc hội đã cho phép chính phủ có thời gian hơn 1 năm để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho triển khai luật. Với tầm quan trọng của việc triển khai Luật thuế TNCN, Bộ Tài chính đặt việc triển khai thực hiện luật là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2008 và các năm sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo trung ương triển khai thực hiện Luật thuế TNCN do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban và yêu cầu thành lập ban chỉ đạo tại từng địa phương. Ngành thuế đã chuẩn bị triển khai đăng ký mã số thuế, tiến hành rà soát lại tổ chức bộ máy để phù hợp với việc quản lý của Luật thuế TNCN, tổ chức các đường dây nóng giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân…

Luật mới sẽ gặp những khó khăn gì khi triển khai bởi đến nay, Luật thuế GTGT và thuế TNDN chưa có nghị định và thông tư hướng dẫn?

Tôi cho là không thể không có khó khăn khi triển khai luật thuế mới, bất kỳ là luật gì vì còn nhiều yếu tố tác động khách quan ngoài dự kiến. Nhưng nếu cho rằng có khó khăn đối với Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN thì đến nay chưa thấy phát sinh.

Các dự thảo nghị định đang được các thành viên Chính phủ cho ý kiến, các thông tư hướng dẫn đã được Bộ Tài chính soạn thảo cùng với dự thảo nghị định và sẽ sớm được ban hành sau khi Chính phủ ban hành nghị định dự kiến cuối tháng 11-2008 hoặc đầu tháng 12-2008. Khi đó, các văn bản pháp quy cho triển khai các luật thuế mới sẽ đầy đủ, cơ sở pháp lý cho triển khai các luật thuế mới đảm bảo đồng bộ trước khi luật có hiệu lực thi hành. Điều này cũng là một trong những yếu tố thuận lợi cho triển khai thi hành các luật thuế vào ngày 1-1-2009.  

Việc đăng ký mã số thuế TNCN, được cho là khá phức tạp, sẽ được triển khai vào khi nào, như thế nào?

Việc đăng ký mã số thuế TNCN đúng là tương đối phức tạp vì đối tượng đăng ký mở rộng hơn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát đối tượng quản lý thuế TNCN từ tháng 3-2008 và đã có chỉ đạo các cục thuế chuẩn bị triển khai việc cấp mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Trong quí 4 năm nay, ngành thuế sẽ hoàn thiện việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho tất cả các tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và cá nhân hiện đang thuộc diện nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Mặc dù là luật thuế mới, nhưng cũng có những nội dung kế thừa chính sách thuế hiện hành như việc các cá nhân đang có mã số thuế có thể tiếp tục sử dụng mã số thuế hiện hành để khai thuế mà không cần yêu cầu cấp lại, nên phần nào cũng giảm nhẹ khối luợng công việc chuẩn bị triển khai thi hành luật.

Ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp, người dân để thích ứng với các luật thuế mới hay không?

Luật thuế mới được ban hành là nhằm nâng cao tính minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động trong hạch toán kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế tự khai, tự nộp, tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Tuy vậy, như tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác, doanh nghiệp cần nắm kỹ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, đặc biệt là các nội dung mới mà tôi đã đề cập ở trên nhằm hạn chế những sai sót không đáng có.

Cũng như doanh nghiệp, người dân cần nắm vững chính sách thuế TNCN và các thủ tục, trình tự trong các tài liệu hướng dẫn của ngành thuế phát hành. Ngoài ra nếu có khúc mắc về vấn đề nào hay chưa rõ cách thức thực hiện thì nên tham khảo trực tiếp qua đường dây nóng của Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Xin cảm ơn ông.

HỒNG PHÚC thực hiện

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới