Thứ Sáu, 9/12/2022, 22:42
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáoSẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo công ty đại chúng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo công ty đại chúng

Quang Chung

(TBKTSG Online) – Người lãnh đạo, quản lý các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư sẽ bị kiểm soát tài sản, thu nhập, theo dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Kiểm soát tài sản, thu nhập

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vừa được cơ quan soạn thảo là Thanh tra Chính phủ công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân nhân. Điều đặc biệt của dự luật lần này là không chỉ quy định về phòng, chống tham nhũng trong khu vực Nhà nước (như luật hiện hành), mà quy định cả với khu vực ngoài Nhà nước.

Một chương hoàn toàn mới – Chương VIII – được đưa vào dự luật có tên: “Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng trong doanh nghiệp”. Theo đó, tài sản, thu nhập của người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp (các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư) sẽ được kiểm soát, minh bạch (Điều 112) để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, cổ đông, người góp vốn, người gửi tiền.

Cụ thể, người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, doanh nghiệp phải ban hành quy định việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của những người vừa nêu và những người giữ chức vụ quản lý khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp mình nhằm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng. Theo đó, trong điều lệ, quy chế hoạt động, doanh nghiệp phải quy định về cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn, xử lý hành vi tham ô, hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và các hành vi tham nhũng khác.

Dự luật còn buộc doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp mình.

Cụ thể, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng thì người đứng đầu doanh nghiệp phải xử lý theo quy định của điều lệ, quy chế hoạt động của doanh nghiệp; nếu vụ việc phức tạp thì phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận, xử lý hành vi tham nhũng; trường hợp hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm thì phải thông báo cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm thông tin, phản ánh, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ và hành vi tham nhũng khác của cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi đó.

Dự luật “xác định” cơ quan thanh tra nhà nước các cấp sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp.

Vì sao phải kiểm soát?

Theo Ban soạn thảo, dự luật quy định về phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, đặc biệt là khi chủ trương này đã thể hiện trong Bộ luật hình sự năm 2015 khi quy định nhóm tội phạm về tham nhũng (khu vực ngoài Nhà nước chịu trách nhiệm hình sự hai tội Tham ô và Hối lộ).

Tuy nhiên, dự luật chỉ mới bắt buộc áp dụng một số biện pháp phòng, chống tham nhũng (thực hiện công khai, minh bạch; minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ liêm chính; chế độ trách nhiệm người đứng đầu và duy trì chế độ thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng) đối với công ty đại chúng, ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư.

Dự luật chưa mở rộng ra các đối tượng doanh nghiệp khác vì Ban soạn thảo cho rằng, cơ chế quản trị và điều hành của nhóm công ty đại chúng, ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư có sự phân tách rõ ràng giữa chủ sở hữu và người quản lý, đặc biệt là về lợi ích và đây chính là yếu tố dẫn đến nguy cơ lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người quản lý.

Bên cạnh đó, việc lành mạnh hóa nhóm chủ thể này có tác động lớn đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế, phù hợp với định hướng đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước khác, luật đưa ra quy định mang tính nguyên tắc về phòng, chống tham nhũng để thực hiện cho phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh và quy định chế độ thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, hiện nay cũng có quan điểm cho rằng, tiếp cận phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước theo dự luật là chưa triệt để và quan điểm khác lại cho rằng chưa cần đề cập đến phòng, chống tham nhũng ngoài khu vực nhà nước.

Theo dự kiến, dự luật sẽ được Quốc hội khóa 14 thảo luận tại kỳ họp thứ 2 và thông qua tại kỳ họp tứ 3 sắp tới.

Xem thêm:

Khi tư nhân cũng bị kết tội tham nhũng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới