Chủ Nhật, 1/10/2023, 08:05
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Số doanh nghiệp giải thể gần bằng số thành lập mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Số doanh nghiệp giải thể gần bằng số thành lập mới

Tư Hoàng

Số doanh nghiệp giải thể gần bằng số thành lập mới
Tình hình phá sản doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Quí 1-2017 ghi nhận cả nước có 26.478 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, song cũng có tới 23.904 doanh nghiệp đã giải thể, theo Tổng cục Thống kê công bố ngày 29-3 tại Hà Nội.

Số doanh nghiệp thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 271,2 nghìn tỉ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quí 1 là 291,5 nghìn người, bằng 90,5% cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 3, cả nước có 12.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 118,7 nghìn tỉ đồng, tăng 120% về số doanh nghiệp và tăng 90,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong 3 tháng đầu năm còn có 9.271 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quí 1 năm nay lên hơn 35,7 nghìn doanh nghiệp.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong quí 1 tăng so với cùng kỳ năm trước là kinh doanh bất động sản tăng 55% về số doanh nghiệp và tăng 31,1% về vốn đăng ký, giáo dục và đào tạo tăng 28% và tăng 79,7%, tài chính-ngân hàng và bảo hiểm tăng 26,3% và tăng 50,1%, khoa học-công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 15,8% và tăng 21,9%.

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm là sản xuất và phân phối điện, nước, gas tăng 32,5% (vốn đăng ký giảm 40,8%), nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 16,4% (vốn đăng ký giảm 17,7%), vận tải, kho bãi tăng 2,1% (vốn đăng ký giảm 18,6%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong ba tháng đầu năm 2017 là 3.268 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 13,8%), trong đó có 3.008 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ  đồng, chiếm 92%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong ba tháng đầu năm là 20.636 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 9.942 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23,9% và 10.694 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 11%.

Theo lĩnh vực hoạt động, hầu hết các ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số ngành tiếp tục giảm mạnh là nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 46,7%, nghệ thuật vui chơi và giải trí giảm 41,5%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 33,6%, vận tải, kho bãi giảm 30,4%, khai khoáng giảm 27,3%.

Xu hướng kinh doanh

Theo Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quí 1-2017 cho thấy có 33,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quí 1 năm nay tốt hơn quí trước, 24,5% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 41,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quí 2 so với quí 1 năm nay có 57,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên 9,8% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 32,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quí 1 năm nay có 56,2% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 44,2% doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp, 34,5% doanh nghiệp cho rằng do khó khăn về tài chính, 31,2% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu, 27% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao và 22,9% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.

Về khối lượng sản xuất, có 35,2% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quí 1 năm nay tăng so với quí trước, 25,6% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 39,2% số doanh nghiệp cho rằng ổn định.

Về xu hướng quí 2 so với quí 1, có 58,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên, 8,3% số doanh nghiệp dự báo giảm và 33,5% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 31% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng quí 1 năm nay cao hơn quí trước, 22,9% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng giảm và 46,1% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quí 2 khả quan hơn so với quí 1 với 51,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng cao hơn, 8,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 40,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu quí 1 năm nay so với quí trước, có 27% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn, 19,8% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 53,2% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định.

Xu hướng quí 2 so với quí 1, có 38,8% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu, 9,3% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 51,9% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 28,3% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quí 1 năm nay tăng so với quí trước, 7,5% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 64,2% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ổn định. Xu hướng trong quí 2-2017, có 20,6% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quí 1, 9,6% cho rằng chi phí giảm và 69,8% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Về giá bán sản phẩm, có 18,2% số doanh nghiệp cho biết có giá bán sản phẩm quí 1 năm nay tăng so với quí trước, 8% số doanh nghiệp cho biết giá bán thấp hơn và 73,8% số doanh nghiệp có giá bán sản phẩm ổn định. Dự kiến giá bán sản phẩm quí 2 so với quí 1, có 18,8% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn, 6,1% số doanh nghiệp dự báo giá bán sẽ thấp hơn và 75,1% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ ổn định.

Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 19,4% số doanh nghiệp có lượng tồn kho quí 1 năm nay tăng so với quí trước, 28,9% số doanh nghiệp có lượng tồn kho giảm và 51,7% số doanh nghiệp giữ ổn định. Xu hướng quí 2 so với quí 1, có 14,4% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng, 32,3% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 53,4% số doanh nghiệp dự báo sẽ giữ ổn định.

Về tồn kho nguyên vật liệu trong quí 1 so với quí trước, có 17,8% số doanh nghiệp cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng, 27,5% số doanh nghiệp cho là giảm và 54,7% số doanh nghiệp trả lời giữ nguyên. Dự kiến quí 2 so với quí 1, có 13,9% số doanh nghiệp dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng, 31,3% dự báo lượng tồn kho giảm và 54,8% số doanh nghiệp cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên, vật liệu.

Về sử dụng lao động, quí 1 năm nay so với quí trước, có 16,1% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng, 13,5% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 70,4% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. Dự kiến quí 2 so với quí 1, có 22,2% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng, 6,4% số doanh nghiệp dự báo giảm và 71,4% số doanh nghiệp ổn định quy mô lao động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới