Thứ Sáu, 24/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sửa đổi quy định cho vay đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thông tư 13/2022 quy định một số trách nhiệm trong thời gian vay đặc biệt, trong đó phải bảo quản, lưu giữ riêng các hồ sơ tín dụng phát sinh quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt.

Bên đi vay cũng phải báo cáo ban kiểm soát đặc biệt khi phát sinh trường hợp tài sản bảo đảm không đủ điều kiện quy định, cũng như báo cáo số tiền thu hồi nợ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tiền thu hồi nợ.

Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có hiệu lực từ ngày 28-10-2022.

Theo thông tư mới sửa đổi về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, một trong những nội dung mới được đề cập là tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm.

Đối với mội số loại giấy tờ có giá, tỷ lệ quy đổi bằng tỷ lệ tối thiểu giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với tổ chức tín dụng theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, cũng có một số loại tài sản bảo đảm được quy đổi với tỷ lệ bằng 120%.

Trường hợp bên đi vay có tiền thu hồi từ quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt (sau đây gọi là tiền thu hồi nợ), trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tháng, bên đi vay phải trả nợ gốc của khoản vay đặc biệt này theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất, số tiền trả nợ bằng tổng số tiền thu hồi nợ phát sinh trong tháng trước liền kề.

Ngoài ra, bên đi vay không sử dụng tài sản đang được cầm cố, thế chấp cho khoản vay đặc biệt vào mục đích khác; theo dõi, đánh giá điều kiện của tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt; bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm theo quy định tại thông tư này.

Theo Ngân hàng Nhà nước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới