Sửa luật để thực hiện Hiệp định công nhận giấy phép lái xe với Hàn Quốc

(KTSG Online) – Giấy phép lái xe quốc tế được Việt Nam và Hàn Quốc công nhận lẫn nhau với thời hạn tối đa một năm kể từ ngày nhập cảnh và được xuất trình kèm theo giấy phép lái xe quốc gia tương ứng. Hàn Quốc và Việt Nam công nhận giấy phép lái … Đọc tiếp Sửa luật để thực hiện Hiệp định công nhận giấy phép lái xe với Hàn Quốc