Thứ Tư, 7/12/2022, 14:09
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáoTập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch tăng vốn cho các công ty thành viên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch tăng vốn cho các công ty thành viên

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – 1.200 tỉ đồng thu về từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông Sumitomo Life sẽ được Tập đoàn Bảo Việt sử dụng để tăng vốn cho các công ty thành viên.

Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch tăng vốn cho các công ty thành viên
Tập đoàn Bảo Việt sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng và giới thiệu sản phẩm trong năm 2021. Ảnh minh hoạ: DNCC.

Kế hoạch tăng trưởng thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt diễn ra chiều 29-6, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn đã trình và được cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 với Công ty mẹ – Tập đoàn Bảo Việt lần lượt ở mức 1.510 tỉ đồng và 1.030 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,1% và 1,8% so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến ở mức 13,9% trong năm 2021.

Với việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 383,75 tỉ đồng và 268,13 tỉ đồng, công ty mẹ – Tập đoàn Bảo Việt Nam đã hoàn thành lần lượt 25,4% và 26% kế hoạch cả năm.

Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2021 thể hiện sự thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2021 với mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ lần lượt ở mức 6% và 0,3%.

Lý giải quyết định này, ông Thi cho rằng tăng trưởng bình quân của ngành bảo hiểm ở thị trường Việt Nam chỉ ở mức 15% mỗi năm tính từ năm 2020 tới nay, trong khi con số này là 23% trong giai đoạn từ năm 2019 trở về trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng bình quân của mảng bảo hiểm nhân thọ đã giảm từ mức 31% mỗi năm xuống mức 20% mỗi năm. Tương tự, mảng bảo hiểm phi nhân thọ giảm từ mức 15% mỗi năm xuống khoảng 8-10% mỗi năm.

Với Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, ông Thi cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp chỉ ở mức 10,2%, trong khi con số này lần lượt là 18,3% và 23% trong năm 2019 và giai đoạn trước 2019.

Với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp là âm 6% trong năm 2020, theo ông Thi. Trước đó, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu là 22% và 5% trong giai đoạn trước 2018 và năm 2019.

Để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021, HĐQT Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo hướng phát triển hiệu quả và bền vững. Theo đó, Công ty mẹ sẽ tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực với các đơn vị thành viên nhằm thực hiện các giải pháp kinh doanh năm 2021.

Ngoài ra, Công ty mẹ sẽ xây dựng các cơ chế kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu, vốn chủ sở hữu và năng suất lao động của người lao động.

Với việc kiểm soát rủi ro, HĐQT doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các công ty con. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ với một số mảng công việc thuộc Tập đoàn, gồm: Kiểm soát nội bộ, Pháp chế và tuân chủ, Kiểm soát rủi ro.

Cũng theo HĐQT Bảo Việt, Tập đoàn sẽ rà soát khẩu vị rủi ro theo định kỳ và và thiết lập khung khẩu vị rủi ro theo chiến lược kinh doanh đã đề ra.

Với định hướng ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, Bảo Việt sẽ tiến hành tích hợp công nghệ số vào mọi hoạt động của Tập đoàn, hướng tới chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Cụ thể, Tập đoàn và các công ty thành viên sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data – PV) để phân tích hành vi và nhu cầu khách hàng, qua đó triển khai các nghiệp vụ bán chéo (Cross-selling – PV) và bán hàng gia tăng (Upselling – PV).

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing – PV) cũng sẽ được doanh nghiệp triển khai để gia tăng số điểm tiếp xúc kỹ thuật số với khách hàng trên không gian mạng. Điều này – theo HĐQT Bảo Việt – sẽ giúp doanh nghiệp đo lường tính tương tác với khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng với chi phí thấp hơn.

Thậm chí, HĐQT Bảo Việt mong muốn hợp lực toàn bộ hoạt động thuộc hệ thống Tập đoàn thành chuỗi giá trị trên nền tảng số. Theo đó, các dữ liệu trong toàn Tập đoàn sẽ được chia sẻ để tạo ra các cơ sở dữ liệu dùng chung cho việc nghiên cứu, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các chuỗi giá trị dự kiến hình thành tại Tập đoàn Bảo Việt gồm: chuỗi giá trị liên quan tới hoạt động tại Công ty mẹ (đầu tư, truyền thông thương hiệu, công nghệ thông tin, quản lý kinh doanh bất động sản); chuỗi giá trị hình thành từ chiến lược liên kết dọc, liên minh chiến lược của công ty con; chuỗi giá trị hình thành từ hợp lực trên toàn hệ thống.

Về hoạt động hợp tác với các ngân hàng để triển khai phân phối bảo hiểm độc quyền (Bancassurance – PV), ông Đỗ Trường Minh – Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết – Tập đoàn sẽ hợp tác với các ngân hàng ở cả hai mảng sản phẩm là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, thay vì hợp tác triển khai một mảng sản phẩm duy nhất như các đơn vị khác.

Cũng theo ông Minh, lợi thế của của Bảo Việt so với các doanh nghiệp cùng ngành là thương hiệu lâu năm với nhiều uy tín, cùng thị phần và doanh thu luôn đứng đầu thị trường.

Với rủi ro từ dịch bệnh, ông Đào Đình Thi cho biết Bảo Việt sẽ tiếp tục duy trì phương thức bán hàng, cấp đơn, ký hợp đồng bảo hiểm qua kênh trực tuyến. Đồng thời, giới thiệu sản phẩm qua các hội nghị khách hàng được tổ chức trực tuyến.

“Bảo Việt sẽ chủ động nâng cấp, đầu tư về công nghệ thông tin và triển khai phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh, quản trị trực tuyến”, ông Thi cho biết.

Về nhân sự, HĐQT Bảo Việt đã đề cử ông Karai Kazuhico thay ông Kaji Yoneda giữ vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 và được các cổ đông tham dự cuộc họp thông qua. Tương tự, ông Đinh Hoài Linh được HĐQT doanh nghiệp để cử thay bà Trần Thị Phương giữ vị trí thành viên ban kiểm soát và được các cổ đông thông qua.

Về cổ tức, Bảo Việt sẽ dành hơn 667 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2020 để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,895%.

Tăng vốn cho các công ty thành viên

Với kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Sumitomo Life vào năm 2019, ông Đào Đình Thi cho biết Tập đoàn Bảo Việt đã sử dụng 1.883 tỉ đồng, gồm: chi 1.600 tỉ đồng tăng vốn cho Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, chi hơn 200 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Hiện số tiền còn lại sau thương vụ phát hành là gần 1.200 tỉ đồng. Tập đoàn Bảo Việt dự kiến bổ sung thêm 1.300 tỉ đồng, rồi sử dụng số tiền này để bổ sung vốn cho các công ty thành viên, đặc biệt là Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Lý giải điều này, ông Thi cho biết vốn điều lệ của Bảo Việt Nhân thọ hiện ở mức 6.000 tỉ đồng, xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ cao nhất thị trường. Còn tổng tài sản của doanh nghiệp là 127.000 tỉ đồng, tổng doanh thu là hơn 36.000 tỉ đồng trong năm 2020.

“Việc tăng vốn là quá cấp thiết”, Chủ tịch HĐQT Đào Đình Thi nói.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới