Thứ Tư, 1/12/2021, 20:18
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Thế nào là thu nhập khác?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thế nào là thu nhập khác?

Luật gia Vũ Xuân Tiền (*)

(TBKTSG) – Hiện nay, các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế vẫn còn nhiều vấn đề chưa hợp lý, chồng chéo và thiếu tính khả thi. Chỉ tiêu “thu nhập khác” của doanh nghiệp được hướng dẫn rất khác nhau bởi chính các thông tư của… Bộ Tài chính là một ví dụ.

Chỉ tiêu “thu nhập khác” của doanh nghiệp được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 và Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9-10-2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, “thu nhập khác” cũng là bộ phận cấu thành quan trọng trong thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nên cũng được quy định tại khoản 2 điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; khoản 2 điều 3 Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 124.

Điều đáng nói là quy định về chỉ tiêu “thu nhập khác” của doanh nghiệp trong các văn bản nêu trên lại có nhiều điểm không thống nhất. Trong đó, có thể thấy Thông tư 130 đã đưa vào chỉ tiêu “thu nhập khác” khá nhiều nội dung được coi là doanh thu theo Chuẩn mực kế toán.

Chẳng hạn, theo Thông tư 89, các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn; thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ; lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh… đều được coi là doanh thu hoạt động tài chính.

Sự thiếu nhất quán trong việc hướng dẫn hạch toán chỉ tiêu “thu nhập khác” đã dẫn đến những khó khăn đối với các doanh nghiệp, các đơn vị kiểm toán và cơ quan quản lý nhà nước.

Trước hết, đội ngũ kế toán ở các doanh nghiệp sẽ không biết phải làm theo hướng dẫn nào. Đương nhiên làm kế toán thì phải theo các chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, kế toán doanh nghiệp và thuế là hai lĩnh vực khác nhau, không phải toàn bộ số liệu kế toán doanh nghiệp đều phụ thuộc vào quy định của các luật thuế. Song, số liệu về doanh thu, thu nhập khác của kế toán lại rất quan trọng khi tính thuế. Với một khoản thu, luật thuế quy định là “thu nhập khác” nhưng kế toán lại ghi nhận là doanh thu… là sai và có thể bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế!

Nhất quán là một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán. Với hai thông tư hướng dẫn khác nhau về chỉ tiêu “thu nhập khác”, chắc chắn trong các doanh nghiệp cũng sẽ có hai bộ phận lập báo cáo tài chính khác nhau. Như vậy, yêu cầu so sánh được của nguyên tắc kế toán đã bị vi phạm.

__________________________________________________

(*) Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn VFAM Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới