Thứ Bảy, 28/05/2022, 15:35
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Thêm ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Từ ngày 6-11-2010, ngoài các hình thức khác về giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) được lựa chọn việc sử dụng đất theo một trong hai hình thức cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Đây là một trong những nội dung của Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KHCN.

Theo Nghị định mới ban hành, doanh nghiệp KHCN được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kể từ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu của các sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KHCN trong năm thứ 1 từ 30% tổng doanh thu trở lên, năm thứ 2 từ 50% tổng doanh thu trở lên và năm thứ 3 trở đi từ 70% tổng doanh thu trở lên của doanh nghiệp KHCN.

Từ năm 2005, Chính phủ bắt đầu bỏ dần bao cấp trong các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ, mà cho phép các cơ quan này tự chủ trong hoạt động tiến dần tới hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Nghị định mới yêu cầu tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KHCN chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, chậm nhất đến hết ngày 31-12-2013 phải tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức tổ chức tự trang trải kinh phí và thành lập doanh nghiệp KHCN, hoặc được sáp nhập, giải thể. Quy định cũ thời hạn chuyển đổi cuối cùng là chỉ đến tháng 12-2009.

Theo Website Chính phủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới