Thứ Năm, 25/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Toàn cầu hóa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Toàn cầu hóa

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 57:

Toàn cầu hóa

Có nhiều cuộc thảo luận và nhiều bài viết về “hội nhập kinh tế thế giới” và những ý nghĩa khi Việt Nam hạ thấp thuế quan và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Về cơ bản, toàn cầu hóa là sự hội nhập một cách sâu hơn và nhanh hơn của các nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu thông qua lưu chuyển hàng hóa, vốn, thông tin, và con người.

Thế giới đã chứng kiến các giai đoạn hội nhập toàn cầu trong quá khứ. Giai đoạn thứ nhất kéo dài từ giữa thế kỷ 19 cho đến năm 1930. Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào năm 1950 ở các nước giàu và khoảng 30 đến 40 năm sau ở những nước đang phát triển. Trong cả ba giai đoạn thì công nghệ thường là động lực chính, dù rằng yếu tố chính sách cũng góp phần cản trở hoặc đẩy nhanh tiến độ hội nhập. Ở thế kỷ 19 tàu hơi nước và tàu hỏa, điện tín điện thoại, và điện khí đã giúp cho thương mại và thông tin liên lạc trở nên nhanh, rẻ và dễ dàng hơn. Trong thời đại của chúng ta, máy bay phản lực, công-ten-nơ tàu biển, vận tải hàng không, máy vi tính, cáp quang, vệ tinh viễn thông, ti vi, Internet, và du lịch đại trà đã giúp gắn kết các nước và con người gần nhau hơn.

Khía cạnh dễ quan sát nhất của hội nhập toàn cầu là thương mại gia tăng. Các nước thành công trong xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với những nước chỉ xuất khẩu hàng sơ cấp hoặc công nghiệp hóa chỉ để sản xuất cho thị trường trong nước. Các khía cạnh khác của toàn cầu hóa thường bổ trợ cho thương mại là các dòng vốn và công nghệ. Sự lưu chuyển lao động, sinh viên, hay khách du lịch cũng gia tăng các mối liên kết, phổ biến những ý tưởng và thông tin khác nhau. Thương mại, các dòng vốn, điện thoại quốc tế, sử dụng Internet, và du lịch, tất cả đều phát triển nhanh hơn sản lượng toàn cầu. Điều này mang lại nhiều hàm ý cho bất kỳ nước nào muốn hưởng lợi từ việc hội nhập toàn cầu.

English:

Globalization

There is a lot of talk and writing about "integrating into the global economy" and the implications for Vietnam of lowering tariffs and joining the World Trade Organization. Basically, globalization is the deeper and more rapid integration of global economies through movements of goods, capital, information, and people.

The world has had episodes of global integration in the past. One such episode lasted from the middle of the 19th century to about 1930. Another episode began for the rich nations in 1950 and for the developing world thirty to forty years later. Such periods are often spurred by technology, though policies can slow or speed integration. In the 19th century, steamships railroads, the telegraph and telephone, and electricity all made trade and communication faster, cheaper, and easier. In our time, jet airplanes, shipping containers, airfreight, computers, fiber optics, communications satellites, television, the Internet, and mass tourism have helped bring nations and people closer together.

The easiest part of global integration to observe is increased trade. Nations that have learned to export manufactured goods grow much faster than those that export only primary products or that industrialize mainly by producing for their own home markets. Other aspects of globalization, usually supporting trade, are global capital and technology flows. Movements of people, as workers, students, or tourists, also tend to increase contacts and spread different ideas and information. Trade, capital flows, international telephone calls, Internet use, and tourism are all growing faster than global output. This has implications for any nation hoping to benefit from global integration.

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới