Thứ Sáu, 23/02/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng cục Du lịch trở thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, cơ quan này có 20 tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trong đó, Tổng cục Du lịch được tổ chức lại thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Khách quốc tế tham quan TPHCM. Ảnh: Đào Loan

Theo Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16-1-2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước.

Bộ cũng thực hiện chức năng quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28-8-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 20 tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, gồm Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Thư viện;  Vụ Văn hóa dân tộc;  Vụ Gia đình;  Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Cùng với đó là Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Bản quyền tác giả; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Thể dục thể thao; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Tổng cục Du lịch hiện nay) và Cục Thể dục Thể thao (Tổng cục Thể dục Thể thao hiện nay) có con dấu hình Quốc huy.

Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Thể dục thể thao.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ, gồm Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Công nghệ thông tin và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới