Thứ Hai, 6/02/2023, 10:40
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Trách nhiệm của người đóng thuế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trách nhiệm của người đóng thuế

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 72:

Trách nhiệm của người đóng thuế

“Thuế là cái chúng ta phải trả cho một xã hội văn minh”. Ý nghĩa của câu nói này là những công dân chúng ta có nghĩa vụ phải tài trợ cho các hoạt động mà xã hội chúng ta tin rằng chính phủ nên đầu tư. Song song với trách nhiệm này là nhu cầu được biết và theo dõi số tiền đóng góp từ công sức của chúng ta được chính phủ chi tiêu như thế nào. Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân theo dõi bằng cách công khai ngân sách nhà nước trên trang web của Bộ Tài chính.

Từ trang web này, người ta dễ dàng có thông tin tiền thuế được chi tiêu ở đâu. Ví dụ, trong năm 2000 (năm gần nhất có số liệu về chi tiêu thực tế), 57% chi ngân sách nhà nước dành cho dịch vụ kinh tế – xã hội. Trong đó, 21% chi cho giáo dục và đào tạo, 17,4% chi lương hưu và phúc lợi xã hội. Trong kế hoạch ngân sách 2002, chi cho dịch vụ kinh tế xã hội là 53% , trong đó giáo dục và đào tạo chiếm 25% , lương hưu và phúc lợi xã hội chiếm 17,4%.

Phần quyết toán chi tiêu của các Bộ và Cơ quan Trung ương cũng được công khai. Ví dụ, theo thông tin trên trang web này, Bộ Giao thông Vận tải nhận 4,3% tổng chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2000. Trong đó, 82% được chi đầu tư xây dựng cơ bản, 15% dành cho dịch vụ kinh tế – xã hội và 0,5% dành cho “chương trình quốc gia”. Phần chi tiêu dịch vụ kinh tế xã hội cũng được phân thành những hạng mục. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải dành 87% cho “sự nghiệp kinh tế” (tiếc rằng không có phần giải thích chi tiết về các khoản mục chi ngân sách này).

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đóng thuế để tài trợ cho “xã hội văn minh” của mình, nhưng cũng phải yêu cầu các cán bộ nhà nước chịu trách nhiệm về cách thức chi tiêu. Trang web của Bộ Tài chính là một bước tiến để đạt mục tiêu này.

English:

Responsibility of Taxpayers

“Taxes are what we pay for a civilized society.” This implies that as citizens we have an obligation to finance those activities in which we as a society believe our government should invest. With that responsibility comes the need to know and monitor how the government is spending our hard earned Dong. The Vietnamese Government has made it easier for citizens to do that, by making the State Budget available on the Ministry of Finance Web site. 

From that web site, it is easy to get information on where tax revenue is spent. For example, in 2000 (the latest year for which actual expenditure data is available), 57% of State Budget expenditures were on social and economic services. Of the social and economic services expenditures, 21% were for education and training and 17.4% went to finance pensions and social relief. In the budget plan for 2002, spending on social and economic services totaled 53% of the budget, with education spending taking up 25% of that total and pension and social relief spending 17.4%.

There is also a breakdown of expenditures by Ministries and Central Agencies of the government. For example, according to the information on the web site, the Ministry of Transport received 4.3% of total state budget expenditures in 2000. Of that amount, 82% was spent on capital expenditures, 15% on social and economic services, and .5% on “national program.” The social and economic expenditures category is broken down into subcategories. This reveals that 87% of expenditures on social and economic services in the Ministry of Transport were on “economic services.” (Unfortunately, there is not a detailed explanation of the budgetary categories.)

We all have the responsibility to pay taxes to finance our “civilized society,” but we must also hold our government officials responsible for how that money is spent. The Ministry of Finance web site is one step forward in that achieving that goal.

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới