Thứ Sáu, 9/12/2022, 20:11
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáoVAMC sẽ đấu giá nợ xấu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

VAMC sẽ đấu giá nợ xấu

Hồng Phúc

VAMC sẽ đấu giá nợ xấu
Những cán bộ đầu tiên của VAMC (Ảnh: website VAMC)

(TBKTSG Online) – Thông tư quy định mua, bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký có hiệu lực từ 16-9, đánh dấu việc hình thành thị trường mua bán nợ.

Nợ xấu như thế nào sẽ được VAMC mua lại?

PVCombank cũng sẽ bán nợ xấu cho VAMC

Khi còn là dự thảo thông tư, VAMC sẽ là tổ chức đầu tiên chính thức thực hiện bán đấu giá nợ xấu. Họ được bán các khoản nợ xấu đã mua từ tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân theo giá trị thị trường để thu hồi vốn theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm sự thỏa thuận và tự nguyện trong bán nợ.

VAMC được bán nợ theo hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh với sự tham gia của ít nhất 3 người mua không phải là người mua có liên quan với nhau theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể bán nợ theo hình thức đấu thầu, chào giá cạnh tranh thì công ty này sẽ bán nợ trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ.

Giá bán nợ là mức giá hợp lý nhất trên cơ sở so sánh với các mức giá chào mua của khoản nợ đó hoặc tham khảo mức giá của khoản nợ có chất lượng tương đương hoặc giá trị khoản nợ do VAMC hay tổ chức có chức năng định giá độc lập xác định để giảm tổn thất trong xử lý nợ xấu.

Cũng theo dự thảo thông tư, VAMC cũng có thể ủy quyền cho tổ chức tín dụng thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; cơ cấu lại nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được VAMC thu nợ; quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay.

VAMC được chuyển nợ thành vốn góp. Công ty được phép sử dụng các khoản nợ đã mua và tài sản, nguồn vốn hợp pháp khác để chuyển nợ đã mua thành vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; được sử dụng tài sản, nguồn vốn hợp pháp khác để góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của khách hàng vay là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Công ty cũng được góp vốn điều lệ, vốn cổ phần để tham gia cơ cấu lại tài chính và hoạt động của khách hàng vay, có quyền tham gia vào quá trình tái cơ cấu khách hàng vay.

VAMC dự kiến được hưởng số tiền tương đương 0,5% đến 1% số tiền thu hồi nợ. Tổ chức tín dụng bán nợ được hưởng số tiền thu hồi nợ sau khi trừ đi các khoản tiền mà VAMC được hưởng.

Ngay sau khi mua nợ, VAMC sẽ xem xét, điều chỉnh giảm mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản nợ xấu đã mua, xem xét miễn lãi phạt, phí và miễn, giảm lãi vay đã quá hạn thanh toán mà khách hàng vay chưa trả của các khoản nợ xấu đã mua khi khoản nợ xấu và khách hàng vay đáp ứng các điều kiện đặt ra.

VAMC xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ dưới các hình thức điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với các khoản nợ xấu đã mua khi khách hàng vay đáp ứng các điều kiện.

VAMC cũng được xem xét áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay với hình thức đầu tư, cung cấp tài chính dưới các hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp, góp vốn đầu tư cùng khách hàng vay, trừ các hình thức góp vốn điều lệ, vốn cổ phần của doanh nghiệp. VAMC được sử dụng tài sản (không bao gồm các khoản nợ đã mua) và nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, cung cấp tài chính cho khách hàng vay, bảo lãnh cho khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng.

Tổng mức đầu tư, cung cấp tài chính và bảo lãnh của VAMC đối với một khách hàng không vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty.

VAMC sẽ mua nợ theo giá trị thị trường nếu:

Khoản nợ có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ; tài sản bảo đảm của khoản nợ có khả năng phát mại; khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ hoặc có phương án trả nợ khả thi.

Khi mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC phải định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá độc lập xác định giá trị khoản nợ, tài sản bảo đảm.

Căn cứ phương án mua nợ theo giá trị thị trường đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế và điều kiện thị trường, VAMC quyết định và chịu trách nhiệm về việc mua khoản nợ theo giá trị thị trường.

Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, VAMC phải lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án mua nợ theo giá trị thị trường của năm sau.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới