Thứ Sáu, 22/09/2023, 01:31
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


VCCI kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ 24 quy định pháp luật chưa tốt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

VCCI kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ 24 quy định pháp luật chưa tốt

Tư Hoàng

VCCI kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ 24 quy định pháp luật chưa tốt
Cộng đồng doanh nghiệp bầu chọn 30 quy định tốt, và 30 quy định chưa tốt. Ảnh TG

(TBKTSG Online) – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đã gửi văn bản lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bãi bỏ 24 trên tổng số 30 quy định bị cộng đồng doanh nghiệp xếp hạng chưa tốt.

Văn bản trên đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nhanh chóng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm sửa đổi một số quy định có nội dung chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, VCCI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét biểu dương các bộ, ngành có liên quan tới 30 quy định tốt.

Ngày 28-2-2017, VCCI đã công bố Báo cáo cuộc bình chọn 30 quy định tốt, và 30 quy định chưa tốt. Báo cáo này của VCCI nhằm thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại các Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP về việc “tổ chức thu thập ý kiến của các doanh nghiệp về phản biện chính sách của các bộ, ngành và địa phương, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng” và góp phần chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017.

Danh sách 24 quy định chưa tốt bị đề nghị bỏ, thay thế gồm:

1. Bãi bỏ điểm c, khoản 3, điều 24 Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in với nội dung: Hạn chế các cơ sở in không được hợp tác với các cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau in đối với sản phẩm in do mình đã nhận hợp tác;

2. Bãi bỏ khoản 8, điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động với nội dung: Yêu cầu hợp đồng lao động lập thành văn bản phải có nội dung trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Ghi cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao động theo quy định của người sử dụng lao động;

3. Bãi bỏ khoản 6, điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25-8-2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với nội dung: Khi cột đo xăng bị hư hỏng phần thiết bị có kẹp chì, chỉ được thuê cơ sở khác sửa chữa nếu được cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo đồng ý;

4. Bãi bỏ khoản 1, điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14-9-2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp phải ghi mã ngành cấp bốn khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư;

5. Sửa đổi điều 16 của Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, chuyển thủ tục kê khai giá từ chỗ phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước thành thủ tục thông báo;

6. Bãi bỏ khoản 2, điều 49, điều 50, 51, 52, 53, 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14-9-2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;

7. Sửa đổi điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25-9-2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài, chuyển thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài từ chỗ phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước thành thủ tục thông báo;

8. Bãi bỏ điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-6-2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Cấp giấy phép nhập khẩu cho một số máy móc, thiết bị gia công sau in;

9. Bãi bỏ khoản 2, điều 79 Luật Công chứng năm 2014 với nội dung: Yêu cầu văn phòng công chứng phải thay đổi tên gọi khi thay đổi trụ sở;

10. Bãi bỏ khoản 1, điều 50 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 7-11-2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ với nội dung: Kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải có Giấy phép kinh doanh;

11. Bãi bỏ điểm e khoản 1, điều 11 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-6-2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Yêu cầu điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở in;

12. Sửa đổi khoản 1, điều 4 Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng không yêu cầu trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với xe ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống;

13. Bãi bỏ điểm b, khoản 5,điều 5 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 8-6-2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật với nội dung: Hạn chế đăng ký hàm lượng hoạt chất đối với mỗi dạng thành phẩm của thuốc bảo vệ thực vật;

14. Bãi bỏ khoản 4 , điều 15 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-6-2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Yêu cầu về trách nhiệm ghi chép thông tin của các doanh nghiệp in;

15. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19-6-2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Cấm sử dụng máy photocopy màu vào mục đích kinh doanh;

16. Bãi bỏ khoản 1, điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16-3-2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu với nội dung: Áp đặt điều kiện nhập khẩu của hàng hóa có nguồn gốc thực vật dựa trên điều kiện của nước xuất khẩu có đăng ký nhập khẩu với Việt Nam;

17. Bãi bỏ khoản 1, điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26-9-2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với nội dung: Hạn chế tỷ lệ học sinh của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

18. Bãi bỏ khoản 3, điều 10 Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14-4-2014 về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển với nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển phải có bộ phận pháp lý;

19. Bãi bỏ điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12-5-2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ chín chỗ ngồi trở xuống với nội dung: Thương nhân nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ chín chỗ ngồi trở xuống phải có giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất. Xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh ô tô phù hợp để bảo vệ sản xuất ô tô trong nước và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và phù hợp trong nhập khẩu ô tô;

20. Bãi bỏ khoản 4, điều 15; khoản 4, điều 16; khoản 7, điều 17; khoản 4, điều 18; khoản 2, điều 19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10-9-2015 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với nội dung: Điều kiện về số lượng xe tối thiểu trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô;

21. Bãi bỏ khoản 1, điều 59, điều 60 Luật Kế toán năm 2015 với nội dung: Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (1) doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần và (2) người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

22. Bãi bỏ Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 19-8-2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội với nội dung: Điều kiện được thiết lập mạng xã hội;

23. Bãi bỏ điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14-9-2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Yêu cầu hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động phải thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;

24. Sửa đổi điều 106, Bộ luật Lao động năm 2012 theo hướng tăng thời gian làm thêm giờ tối thiểu của người lao động;

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới