Thứ Bảy, 30/09/2023, 06:20
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Vinaconex trích lập dự phòng hơn 1.300 tỉ đồng nợ xấu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vinaconex trích lập dự phòng hơn 1.300 tỉ đồng nợ xấu

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn và dài hạn cho các khoản nợ xấu với giá trị lần lượt là 1.314,3 tỉ đồng và 1,07 tỉ đồng, tính tới 30-6-2021.

Vinaconex trích lập dự phòng hơn 1.300 tỉ đồng nợ xấu
Vinaconex dự kiến có thể thu hồi 84,3 tỉ đồng từ Công ty liên doanh phát triển khu đô thị mới Bắc An khánh (Splendora). Ảnh: DNCC.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2021 của Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.408,4 tỉ đồng trong quí 2-2021, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ở mức 1.223,7 tỉ đồng, giảm 9,2%.

Điều này khiến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt mức 13,1% trong quí 2-2021, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là hơn 12%. Còn lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ở mức 184,7 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Về hoạt động tài chính, doanh thu của Vinaconex âm 296,9 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 59 tỉ đồng. Còn chi phí tài chính là 53,2 tỉ đồng – thấp hơn khoảng 23,2 tỉ đồng so với chi phí lãi vay.

Về chi phí, Vinaconex ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 7,26 tỉ đồng và 162,1 tỉ đồng, giảm lần lượt 0,27% và 26,5%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác với giá trị 2,3 tỉ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế của Vinaconex âm 65,8 tỉ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 91,1 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ trong một quý kinh doanh, tính từ quí 2-2012.

Kết quả này khiến lợi nhuận luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 của doanh nghiệp chỉ đạt mức 279,6 tỉ đồng, cách khá xa mục tiêu đạt hơn 1.000 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế với năm tài chính 2021.

Lý giải kết quả, ông Nguyễn Xuân Đông – Tổng giám đốc Vinaconex – cho biết, Vinaconex đã chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trong quí 1-2021, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 73% xuống 38% và ghi nhận khoản lợi nhuận 436 tỉ đồng vào lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tới quí 2, Vinaconex tiếp tục nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 38% lên 51%. Nhưng hướng dẫn của Bộ Tài chính cho biết, Vinaconex phải giảm trừ khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng số cổ phần tương ứng với 35% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 đã ghi nhận trong lợi nhuận hợp nhất quí 1, khiến lợi nhuận hợp nhất quí 2 âm gần 66 tỉ đồng.

Về tài sản, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 30.185,9 tỉ đồng tính tới 30-6-2021, tăng gần 54% so với thời điểm đầu năm nhờ tài sản ngắn hạn tăng mạnh. Trong đó giá trị khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ở mức 2.827,5 tỉ đồng, tăng 41,7% so với đầu năm nhờ lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 4.901,2 tỉ đồng, trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư lần lượt âm 2.676,2 tỉ đồng và 1.393,4 tỉ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Vinaconex đạt mức 13.827,1 tỉ đồng, tăng 80,7% do mức tăng trưởng 136,4% của khoản trả trước cho người bán ngắn hạn liên quan tới các dự án xây lắp, tương ứng giá trị 6.623,2 tỉ đồng. Khoản trả trước ngắn hạn liên quan tới xây dựng bất động sản cũng đạt mức 717 tỉ đồng, tăng 215%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn ghi nhận hơn 1.902 tỉ đồng nợ xấu tính tới 30-6-2021, gồm Công ty liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (865,5 tỉ đồng); Công ty cổ phần Xây dựng IDG Việt Nam (40,3 tỉ đồng); Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang (45,7 tỉ đồng); các đối tượng khác (950,4 tỉ đồng).

Trong đó, giá trị nợ có thể thu hồi là 586,5 tỉ đồng, gồm Công ty liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (84,3 tỉ đồng); Công ty cổ phần Xây dựng IDG Việt Nam (11,7 tỉ đồng); Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang (15,4 tỉ đồng); các đối tượng khác (475 tỉ đồng). Còn giá trị trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn và dài hạn cho các khoản nợ xấu lần lượt là 1.314,3 tỉ đồng và 1,07 tỉ đồng. 

Giá trị hàng tồn kho của Vinaconex cũng tăng 18% so với thời điểm đầu năm, ghi nhận ở mức 2.636 tỉ đồng tính tới 30-6.

Các khoản phải thu dài hạn của Vinaconex tăng từ mức 209 tỉ đồng ở thời điểm đầu năm lên mức 2.382 tỉ đồng tại thời điểm 30-6.

Về tài sản, nợ phải trả của Vinaconex đạt 22.954 tỉ đồng tính tới 30-6, tăng gần 2 lần so với thời điểm đầu năm và cao hơn 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ ngắn hạn hơn 14.606 tỉ đồng và nợ dài hạn hơn 8.348 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới