Thứ Năm, 2/12/2021, 18:17
30 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Xem xét miễn nhiệm cán bộ không được tín nhiệm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xem xét miễn nhiệm cán bộ không được tín nhiệm

Minh Đức

Xem xét miễn nhiệm cán bộ không được tín nhiệm
Người nào có quá nửa tổng số đại biểu quốc hội “không tín nhiệm” có thể bị xem xét cách chức. Ảnh: VPQH

(TBKTSG Online) – Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội năm 2013. Người nào có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội không tín nhiệm có thể bị xem xét cách chức.

Khi nào thì lấy phiếu tín nhiệm?

Với 95,1% phiếu tán thành, sáng 21-11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu.

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ. Riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016, Quốc hội, Hội đồng nhân dân sẽ bắt đầu thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2013.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó
Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Uỷ ban nhân dân.

Không lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ban của Hội đồng nhân dân.

Trước đó, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội cho biết, có một số ý kiến đề nghị chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ hoặc lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối mỗi năm.

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm sẽ làm cho người giữ chức vụ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, cũng để các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, điều chỉnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Quy định về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, bắt đầu từ năm thứ hai của nhiệm kỳ, là để bảo đảm thời gian cần thiết cho việc thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Kỳ họp của Quốc hội thường tiến hành vào tháng 5 và tháng 10; các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân cũng tiến hành vào khoảng giữa năm và cuối năm. Do đó, việc lựa chọn thời điểm lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp đầu tiên trong năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ để đánh giá kết quả công tác của năm trước đó là phù hợp.

Nếu chọn kỳ họp cuối năm để đánh giá tín nhiệm ngay trong năm đó thì phần lớn các cơ quan, cá nhân có liên quan chưa hoàn thành việc tổng kết, đánh giá hoạt động của năm; còn nếu để đánh giá kết quả của năm trước đó thì lại đã qua thời gian quá lâu, gây khó khăn cho đại biểu trong việc xem xét, đánh giá kết quả công tác của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Hệ quả với người không được tín nhiệm

Theo quy định của nghị quyết, người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức.

Lấy phiếu tín nhiệm được hiểu là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.

 


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới