Thứ Sáu, 9/12/2022, 23:26
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáoXóa bỏ độc quyền thị trường bảo hiểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xóa bỏ độc quyền thị trường bảo hiểm

Ngọc Lan

Xóa bỏ  độc quyền thị trường bảo hiểm
Thị trường bảo hiểm cũng bắt đầu giai đoạn tái cấu trúc thực sự. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) – Một trong số các giải pháp cơ bản trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 là phải xóa bỏ hiện tượng khép kín, độc quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong vòng 3 năm tới.

Theo bản Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam (2011-2020), mới được Chính phủ ban hành hôm 15-2, để tái cấu trúc thị trường tài chính, thị trường bảo hiểm theo các mục tiêu mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra, giải pháp cơ bản hàng đầu là nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm từ nay đến 2015, tăng cường tính an toàn, bền vững, hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng đa dạng.

Ưu tiên trong tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm được đặt ra là phối hợp với các cơ quan quản lý dịch vụ tài chính khác, tạo lập công cụ đầu tư tài chính dài hạn cho các doanh nghiệp bảo hiểm và quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc các tập đoàn tài chính – ngân hàng.

Trước mắt, Chính phủ yêu cầu phải xóa bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường bảo hiểm, hoàn thiện các quy định đảm bảo sự bình đẳng, minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành và doanh nghiệp bảo hiểm khác, như Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sủa đổi) năm 2010 đã nhấn mạnh.

Chiến lược yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc về đấu thầu và cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm, giám sát và xử lý nghiêm các biểu hiện can thiệp hành chính trong việc giao kết các hợp đồng bảo hiểm, đa dạng hóa sở hữu và tiếp tục giảm tỉ lệ góp vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong các doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành, nhằm phòng ngừa biểu hiện khép kíp, độc quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Mục tiêu đặt ra cho thị trường bảo hiểm là đến năm 2015 đạt 2% đến 3% GDP và đến năm 2020 đạt 3% đến 4% GDP. Trong đó, quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm đáp ứng nghĩa vụ chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cho khách hàng đến năm 2020 tăng gấp 3,5 lần và đến năm 2020 tăng gấp 4,5 lần so với năm 2010.

Theo thống kê của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), Việt Nam hiện có 43 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 14 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm mà Bộ Tài chính đang đệ trình Chính phủ, bộ sẽ phân thị trường kinh doanh bảo hiểm thành 4 nhóm doanh nghiệp (từ nhóm kinh doanh tốt, đảm bảo tăng trưởng đến nhóm làm ăn thua lỗ, phải sáp nhập) tương tự như việc phân nhóm các ngân hàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới