Thứ Tư, 17/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Quản lý công tác lập quy hoạch phải khoa học và khách quan

(KTSG Online) - Hiện nay, trong công tác quy hoạch đang có tình trạng doanh nghiệp bất động sản tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng đô thị cho một số tỉnh, thành phố. Xét ở khía cạnh thu hút nguồn lực và xã hội hóa thì điều này giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà...

Mới

Mới cập nhật