Thứ Tư, 21/02/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nợ xấu bất động sản cao hơn dự phòng thua lỗ ở các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

(KTSG Online) – Tổng giá trị của các khoản cho vay bất động sản thương mại (CRE) quá hạn thanh toán vượt tổng dự phòng thua lỗ tại các ngân hàng lớn nhất của Mỹ do các khoản thanh toán trễ liên quan đến nợ thế chấp văn phòng, trung tâm mua sắm và các bất động sản khác...

Mới

Mới cập nhật