Thứ Ba, 18/01/2022, 05:47
23 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đồng Tâm Group lần đầu báo lỗ sau nhiều năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đồng Tâm Group lần đầu báo lỗ sau nhiều năm

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Công ty cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) báo lỗ gần 99 tỉ đồng trong quí 1-2021, trong đó phần lỗ của công ty mẹ là 98,2 tỉ đồng.

Đồng Tâm Group lần đầu báo lỗ sau nhiều năm
Lợi nhuận sau thuế của Đồng Tâm Group liên tục giảm sút những năm gần đây. Ảnh minh hoạ: DNCC.

Đồng Tâm Group đã công bố báo cáo tài chính quý 1-2021 với doanh thu thuần đạt 269,4 tỉ đồng. Giá vốn hàng bán được doanh nghiệp ghi nhận ở mức 222,6 tỉ đồng, bằng 82,7% doanh thu thuần.

Kết quả, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt tỷ lệ 17,3%, tương ứng mức lợi nhuận gộp là 46,7 tỉ đồng.

Với hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp là 3,7 tỉ đồng. Còn chi phí tài chính là 52,8 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay ở mức 42,8 tỉ đồng.

Về chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Đồng Tâm Group lần lượt ở mức 48,8 tỉ đồng và 50,8 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết với giá trị 1,6 tỉ đồng.

Điều này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Đồng Tâm Group âm 103,6 tỉ đồng. Còn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính – không bao gồm hoạt động tài chính và hoạt động khác – là âm 52,9 tỉ đồng.

Nhờ ghi nhận khoản lợi nhuận với giá trị 3,9 tỉ đồng nên tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp chỉ còn âm 99,7 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Đồng Tâm Group ghi nhận ở mức âm 98,9 tỉ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 98,2 tỉ đồng.

Đây là lần đầu tiên Đồng Tâm Group báo lỗ sau nhiều năm duy trì mức mức lợi nhuận trên dưới 200 tỉ đồng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, 2018, 2019 và 2020 của doanh nghiệp lần lượt ở mức 233 tỉ đồng, 191 tỉ đồng, 201 tỉ đồng và 119 tỉ đồng.

Về tài sản, tổng tài sản của Đồng Tâm Group đạt mức 6.586,1 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, tăng khoảng 76 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm từ mức 141,6 tỉ đồng xuống mức 17 tỉ đồng do lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 124,6 tỉ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 131,8 tỉ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 44,6 tỉ đồng, còn lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là 51,9 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Đồng Tâm Group là 5.136,5 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, chiếm đến 78% tổng nguồn vốn. Trong đó, giá trị khoản mục vay và nợ thuê tài chính là hơn 2.261,9 tỉ đồng, bằng 44% tổng nợ phải trả và 34,3% tổng nguồn vốn.

Trước đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.919 tỉ đồng trong năm 2020, giảm hơn 9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 114 tỉ đồng, giảm gần 43% so với năm trước. Đây là mức lãi thấp nhất của Đồng Tâm Group trong vòng 8 năm, tính từ năm 2013.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới