Thứ Sáu, 24/09/2021, 19:39
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lợi nhuận Vinhomes giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi nhuận Vinhomes giảm

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước và sau thuế quí 1-2021 của Vinhomes lần lượt là 7.084,9 tỉ đồng và 5.477,7 tỉ đồng, giảm lần lượt 30% và 28% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 12.986 tỉ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận Vinhomes giảm
Một góc dự án Vinhomes Ocean Park (Hà Nội). Ảnh minh hoạ: DNCC.


Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021 của Công ty cổ phần Vinhomes cho biết tổng doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 12.986 tỉ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2020.

Về cấu phần doanh thu, mảng chuyển nhượng bất động sản quí 1-2021 chiếm tỷ trọng 77,1%, tương ứng mức 10.015 tỉ đồng – tăng 75% so với quý 1-2020. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và giám sát thi công đạt mức 1.826 tỉ đồng – tăng 37 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Còn lại là doanh thu đến từ các mảng gồm: cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, cho thuê, các mảng khác.

Doanh thu hoạt động tài chính của Vinhomes chỉ đạt 2.307 tỉ đồng trong quí 1-2021, giảm 73% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chi phí, khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Vinhomes lần lượt tăng 86,6% và 25,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mức 456,8 tỉ đồng và 668 tỉ đồng. Trong đó, sự gia tăng của khoản mục chi phí bán hàng chủ yếu do doanh nghiệp tăng chi cho môi giới bất động sản, quảng cáo tiếp thị tăng, từ 145,2 tỉ đồng lên 357,9 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế của Vinhomes lần lượt ở mức 7.084,9 tỉ đồng và 5.477,7 tỉ đồng, giảm lần lượt 30% và 28% so với cùng kỳ năm 2020. Còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 5.396 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Về tài sản, tổng tài sản của Vinhomes đạt 207.715 tỉ đồng tính tới 31-3-2021, giảm 7.612 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị khoản mục khoản tiền và tương đương tiền của Vinhomes là 7.746 tỉ đồng ở thời điểm cuối quý 1-2021 – giảm 5.967,2 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm do lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp âm.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh âm 2.253,1 tỉ đồng do nỗ lực giảm các khoản phải trả và sự gia tăng của khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong 3 tháng đầu năm.

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư âm 1.821,2 tỉ đồng do doanh nghiệp tiếp tục chi tiền đầu tư tài sản cố định, tài sản dài hạn khác và mua công cụ nợ của các đơn vị khác.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm 1.892,8 tỉ đồng khi tiền thu từ đi vay thấp hơn tiền trả nợ gốc vay.

Trước đó, HĐQT Vinhomes đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% và tiền mặt với tỷ lệ 15%. Nguồn tài chính để thực hiện hiện việc này được trích từ khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến thời điểm 31-12-2020.

Tổng số cổ phiếu Vinhomes dự kiến phát hành thêm là hơn 986 triệu đơn vị. Còn tổng số tiền dự kiến chi để trả cổ tức là 4.934 tỉ đồng.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới