Thứ Sáu, 23/02/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam giảm 44% doanh thu

(KTSG Online) - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Tổng doanh thu đạt 1.921 tỉ đồng, giảm gần 44% so với năm trước.

Mới

Mới cập nhật