Thứ Hai, 29/11/2021, 20:38
24.3 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 17 đến 23-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 17 đến 23-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU 11 AM CT Plaza 12:50 15:00 17:00 19:00 21:00 Parkson Paragon 09:50 12:00 14:10 16:20 18:30 20:40 Pandora City 08:50 11:00 13:10 15:20 17:35 19:40 21:50 Hùng Vương Plaza 09:05...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 17 đến 23-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 17 đến 23-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh – 3D Chiếu phim quốc gia 10:45 14:05 20:35 11 AM Vincom Center 09:25 10:00 11:30 12:05 13:35 14:10 15:40 16:15 17:45...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 10 đến 16-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 10 đến 16-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh Hùng Vương Plaza 19:55 Galaxy Nguyễn Du 14:05 17:50 Galaxy Nguyễn Trãi 12:15 14:05 17:50 19:40 Galaxy Tân Bình 11:00 14:20 21:30 Parkson Paragon 18:30 Cresent Mall 20:10 Cậu bé rừng...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 10 đến 16-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 10 đến 16-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh Mipec Tower 18:45 Rạp tháng 8 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 Cậu bé rừng xanh – 3D Vincom Center 08:55 18:35 Cô dâu đại...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 3 đến 9-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 3 đến 9-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh Hùng Vương Plaza 08:45 12:40 16:40 22:45 Galaxy Kinh Dương Vương 09:15 13:15 17:15 18:30 21:15 Galaxy Nguyễn Du 09:00 12:30 18:10 Galaxy Nguyễn Trãi 09:00...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 3 đến 9-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 3 đến 9-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bão lửa Rạp Chiếu phim quốc gia 12:00 16:00 20:00 Cậu bé rừng xanh Vincom Center 09:00 13:10 17:20 19:20 Rạp...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bão lửa Rạp Chiếu phim quốc gia 13:00 14:15 18:00 21:40 Tèo em Rạp Tháng 8 09:30 11:15 13:00 14:45...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bão lửa Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 Galaxy Kinh Dương Vương 13:30 15:30 18:15 Câu chuyện cảnh sát – 3D CT Plaza 13:50...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 20 đến 26-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 20 đến 26-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:00 16:10 21:10 Parkson Paragon 21:10 Câu chuyện cảnh sát – 3D CT Plaza 09:10 10:00 13:40 16:40 18:10 21:10...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 20 đến 26-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 20 đến 26-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bước đường cùng Vincom Center Bà Triệu 11:15 13:20 17:40 19:45 21:55 Mipec Tower 09:30 14:15 19:00 21:05 Tèo em Rạp tháng...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 13 đến 19-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 13 đến 19-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:20 12:10 15:10 18:00 20:50 Đống Đa 09:50 13:10 16:30 19:50 Galaxy Kinh Dương Vương 10:45 14:15 20:40 Hùng Vương...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 13 đến 19-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 13 đến 19-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Phi vụ mật Chiếu phim quốc gia 09:15 Rạp tháng 8 16:30 18:15 Bước đường cùng Vincom Center Bà Triệu 08:40 13:25 18:10...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 6 đến 12-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 6 đến 12-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:10 12:00 14:50 17:40 20:30 Đống Đa 09:50 12:40 15:30 18:50 21:00 Galaxy Nguyễn Trãi 09:20 12:50 15:30 18:50...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 6 đến 12-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 6 đến 12-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Phi vụ mật Mipec Tower 11:25 15:10 20:00 22:25 Chiếu phim quốc gia 12:15 16:25 20:20 22:05 Rạp tháng 8 09:45 11:30...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 29-11 đến 5-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 29-11 đến 5-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Chiếu phim quốc gia 11:05 14:45 20:10 Phi vụ mật Mipec Tower 09:25 13:40 17:55 20:00 21:35 Chiếu phim...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 29-11 đến 5-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 29-11 đến 5-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:10 09:40 10:30 12:00 12:30 14:50 15:20 16:50 17:40 18:20 19:00 19:45  20:30 21:10 Đống Đa 09:50...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 22 đến 28-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 22 đến 28-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 22:30 Rạp tháng 8 11:05 16:15 Đại náo học đường Mipec Tower 10:55 14:55 Rạp tháng 8 09:15...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 22 đến 28-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 22 đến 28-11-2013Bích Đào    PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Cresent Mall 12:30 14:40 Bật lửa Cresent Mall 09:10 12:00 14:50 17:40 20:30 Pandora City 09:40 11:30 12:40 15:40 16:50 18:35...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 15 đến 22-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 15 đến 22-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 09:30 11:45 14:00 16:20 18:35 20:50 Rạp tháng 8 11:05 16:15 Đại náo học...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 15 đến 21-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 15 đến 21-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 11:10 15:55 Đống Đa 16:50 19:10 Parkson Paragon 14:00 22:00 CT Plaza 14:50 17:50 Cresent Mall 10:20 14:50 21:50 Đại náo học đường Đống...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 8 đến 14-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 8 đến 14-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 10:50 17:40 22:10 Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30 Galaxy Nguyễn Trãi 17:35 21:30 Galaxy Nguyễn Du 09:05...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 8 đến 14-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 8 đến 14-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 11:20 15:50 18:00 22:30 Rạp tháng 8 09:30 13:30 15:30 21:30 Trung tâm chiếu...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 1 đến 7-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 1 đến 7-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 09:05 11:15 13:30 15:40 17:50 20:00 22:10 Rạp tháng 8 09:00 10:50 12:40...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 1 đến 7-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 1 đến 7-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 09:00 11:10 12:10 13:20 15:30 16:30 17:40 19:50 22:00 Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 19:10...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 25 đến 31-10-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 25 đến 31-10-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 09:00 11:10 13:20 15:30 17:40 19:50 22:00 Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30 Galaxy Kinh...

Mới cập nhật