Thứ Bảy, 2/12/2023, 12:35
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 17 đến 23-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 17 đến 23-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU 11 AM CT Plaza 12:50 15:00 17:00 19:00 21:00 Parkson Paragon 09:50 12:00 14:10 16:20 18:30 20:40 Pandora City 08:50 11:00 13:10 15:20 17:35 19:40 21:50 Hùng Vương Plaza 09:05 11:10 13:20 15:30 17:35 19:40 21:45 Cresent Mall 09:25 11:25 13:30 15:40...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 17 đến 23-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 17 đến 23-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh – 3D Chiếu phim quốc gia 10:45 14:05 20:35 11 AM Vincom Center 09:25 10:00 11:30 12:05 13:35 14:10 15:40 16:15 17:45 18:20 19:50 20:25 21:55 22:30 Mipec Tower - 10:10 14:10 16:20 20:30...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 10 đến 16-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 10 đến 16-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh Hùng Vương Plaza 19:55 Galaxy Nguyễn Du 14:05 17:50 Galaxy Nguyễn Trãi 12:15 14:05 17:50 19:40 Galaxy Tân Bình 11:00 14:20 21:30 Parkson Paragon 18:30 Cresent Mall 20:10 Cậu bé rừng xanh – 3D Galaxy Tân Bình 19:35 Galaxy Nguyễn Du 12:15 19:40 Hai lúa Cinebox Hòa...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 10 đến 16-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 10 đến 16-1-2014Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh Mipec Tower 18:45 Rạp tháng 8 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 Cậu bé rừng xanh – 3D Vincom Center 08:55 18:35 Cô dâu đại chiến Rạp tháng 8 09:30 11:15 13:00 14:45 16:30 18:15 20:00 Thung lũng...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 3 đến 9-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 3 đến 9-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Cậu bé rừng xanh Hùng Vương Plaza 08:45 12:40 16:40 22:45 Galaxy Kinh Dương Vương 09:15 13:15 17:15 18:30 21:15 Galaxy Nguyễn Du 09:00 12:30 18:10 Galaxy Nguyễn Trãi 09:00 10:50 16:20 18:10 Galaxy Tân Bình 09:30 11:30 13:30 17:30 19:00 21:00 Parkson...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 3 đến 9-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 3 đến 9-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bão lửa Rạp Chiếu phim quốc gia 12:00 16:00 20:00 Cậu bé rừng xanh Vincom Center 09:00 13:10 17:20 19:20 Rạp Tháng 8 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 Mipec Tower 09:00 09:05 13:30 13:35 15:55 Cậu bé rừng xanh...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bão lửa Rạp Chiếu phim quốc gia 13:00 14:15 18:00 21:40 Tèo em Rạp Tháng 8 09:30 11:15 13:00 14:45 16:30 18:15 20:00 Mipec Tower 09:00 10:00 11:30 13:20 14:15 15:20 15:50 17:20 17:55 19:20 20:00 20:30...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 27-12-2013 đến 2-1-2014Bích Đào     PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bão lửa Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 Galaxy Kinh Dương Vương 13:30 15:30 18:15 Câu chuyện cảnh sát – 3D CT Plaza 13:50 18:10 Đống Đa 09:40 12:00 14:20 16:40 19:10 21:30 Hùng Vương Plaza 11:35 16:15 16:25 21:15 Galaxy Nguyễn Du 19:30 Cresent Mall 09:00...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 20 đến 26-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 20 đến 26-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:00 16:10 21:10 Parkson Paragon 21:10 Câu chuyện cảnh sát – 3D CT Plaza 09:10 10:00 13:40 16:40 18:10 21:10 22:30 Đống Đa 09:40 12:00 14:20 16:40 19:10 21:20 Hùng Vương Plaza 13:00 17:15 21:40 22:30 Parkson Paragon 12:30 17:05 21:35 Cresent...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 20 đến 26-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 20 đến 26-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bước đường cùng Vincom Center Bà Triệu 11:15 13:20 17:40 19:45 21:55 Mipec Tower 09:30 14:15 19:00 21:05 Tèo em Rạp tháng 8 09:15 11:00 12:45 14:30 16:15 18:00 19:45 21:30 Vincom Center Bà Triệu 08:55 09:30 11:00 11:35 12:10...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 13 đến 19-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 13 đến 19-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:20 12:10 15:10 18:00 20:50 Đống Đa 09:50 13:10 16:30 19:50 Galaxy Kinh Dương Vương 10:45 14:15 20:40 Hùng Vương Plaza 08:55 11:35 16:35 19:25 CT Plaza 08:40 13:30 13:40 16:20 19:00 Tèo em CT Plaza 19:50 Bộ tứ Hùng Vương Plaza 13:10 17:40...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 13 đến 19-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 13 đến 19-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Phi vụ mật Chiếu phim quốc gia 09:15 Rạp tháng 8 16:30 18:15 Bước đường cùng Vincom Center Bà Triệu 08:40 13:25 18:10 20:20 22:30 Chiếu phim quốc gia 09:00 10:45 15:00 19:15 21:00 Mipec Tower 09:25 14:15 19:05 Bộ tứ - 3D Vincom...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 6 đến 12-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 6 đến 12-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:10 12:00 14:50 17:40 20:30 Đống Đa 09:50 12:40 15:30 18:50 21:00 Galaxy Nguyễn Trãi 09:20 12:50 15:30 18:50 21:25 Galaxy Nguyễn Du 09:15 12:50 15:30 18:45 21:45 Pandora City 09:50 12:40 15:30 18:20 21:10 Hùng Vương Plaza 09:25 11:30...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 6 đến 12-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 6 đến 12-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Phi vụ mật Mipec Tower 11:25 15:10 20:00 22:25 Chiếu phim quốc gia 12:15 16:25 20:20 22:05 Rạp tháng 8 09:45 11:30 13:15 18:30 20:15 Vincom Center Bà Triệu 10:40 12:45 14:50 16:55 21:45 Bước đường cùng Vincom Center Bà Triệu 08:55...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 29-11 đến 5-12-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 29-11 đến 5-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Chiếu phim quốc gia 11:05 14:45 20:10 Phi vụ mật Mipec Tower 09:25 13:40 17:55 20:00 21:35 Chiếu phim quốc gia 09:20 13:00 16:40 18:25 22:05 Rạp tháng 8 09:45 11:30 13:15 15:00 16:45 18:30 20:15 Thuyền trưởng...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 29-11 đến 5-12-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 29-11 đến 5-12-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Bắt lửa Cresent Mall 09:10 09:40 10:30 12:00 12:30 14:50 15:20 16:50 17:40 18:20 19:00 19:45  20:30 21:10 Đống Đa 09:50 12:40 15:30 18:50 21:00 Galaxy Kinh Dương Vương 09:15 10:30 12:00 13:15 14:45 16:00 17:30 18:25 19:15...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 22 đến 28-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 22 đến 28-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 22:30 Rạp tháng 8 11:05 16:15 Đại náo học đường Mipec Tower 10:55 14:55 Rạp tháng 8 09:15 11:00 12:45 14:30 16:15 18:00 19:45 21:30 Vincom Center Bà Triệu 11:30 15:30 19:25 21:25 Người bảo vệ...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 22 đến 28-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 22 đến 28-11-2013Bích Đào    PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Cresent Mall 12:30 14:40 Bật lửa Cresent Mall 09:10 12:00 14:50 17:40 20:30 Pandora City 09:40 11:30 12:40 15:40 16:50 18:35 19:50 20:40 21:30 Hùng Vương Plaza 09:40 12:35 15:30 18:25 21:20 Parkson Paragon 09:30 12:30 15:30 18:30 21:20 CT Plaza 10:30...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 15 đến 22-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 15 đến 22-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 09:30 11:45 14:00 16:20 18:35 20:50 Rạp tháng 8 11:05 16:15 Đại náo học đường Mipec Tower 09:10 11:05 13:05 15:10 17:15 19:15 21:10 Rạp tháng 8 09:15 11:00 12:45 14:30 16:15 18:00...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 15 đến 21-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 15 đến 21-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 11:10 15:55 Đống Đa 16:50 19:10 Parkson Paragon 14:00 22:00 CT Plaza 14:50 17:50 Cresent Mall 10:20 14:50 21:50 Đại náo học đường Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 18:00 19:10 20:00 21:30 Galaxy Kinh Dương Vương 09:00 09:45 11:00 11:45 13:00...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 8 đến 14-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 8 đến 14-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 10:50 17:40 22:10 Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30 Galaxy Nguyễn Trãi 17:35 21:30 Galaxy Nguyễn Du 09:05 13:05 17:10 21:10 CT Plaza 11:30 15:30 22:00 Cresent Mall 11:20 15:50 20:20 Tía ơi…! Đống Đa 09:40 12:00 14:20 16:40 19:10...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 8 đến 14-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 8 đến 14-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 11:20 15:50 18:00 22:30 Rạp tháng 8 09:30 13:30 15:30 21:30 Trung tâm chiếu phim quốc gia 09:25 11:20 13:15 15:10 17:05 19:00 20:55 22:00 Rạp Kim Đồng 12:10 20:05 21:50 Mipec Tower 14:20...

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 1 đến 7-11-2013

Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 1 đến 7-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Vincom Center Bà Triệu 09:05 11:15 13:30 15:40 17:50 20:00 22:10 Rạp tháng 8 09:00 10:50 12:40 16:15 20:00 Rạp Kim Đồng 10:15 12:05 18:00 20:00 21:45 Mipec Tower 09:00 11:00 13:05 15:20 17:30 19:40 20:45...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 1 đến 7-11-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 1 đến 7-11-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 09:00 11:10 12:10 13:20 15:30 16:30 17:40 19:50 22:00 Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30 Galaxy Kinh Dương Vương 09:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:45 19:45 20:45 21:45 Galaxy Tân Bình 09:00...

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 25 đến 31-10-2013

Lịch chiếu phim tại TPHCM tuần từ 25 đến 31-10-2013Bích Đào PHIM RẠP CHIẾU SUẤT CHIẾU Quỷ quyệt 2 Pandora City 09:00 11:10 13:20 15:30 17:40 19:50 22:00 Đống Đa 09:50 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30 Galaxy Kinh Dương Vương 09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Galaxy Tân Bình 09:00 11:00...

Mới cập nhật