Chủ Nhật, 21/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Không rõ cơ sở pháp lý để thực hiện

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không rõ cơ sở pháp lý để thực hiện

Điêu Ngọc Tuấn, Thạc sĩ luật học

(TBKTSG) – Từ câu chuyện Công ty Chứng khoán Kim Long muốn thay đổi đăng ký kinh doanh theo hướng chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán để chuyển sang các ngành nghề mới là đầu tư tài chính, bất động sản, xin đưa ra một số phân tích pháp lý liên quan.

Theo Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép thành lập. Giấy phép này đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Kể từ khi Luật Chứng khoán có hiệu lực vào ngày 1-1-2007, các vấn đề đặc thù liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty chứng khoán (không phân biệt thành lập trước hay sau ngày 1-1-2007) đều được áp dụng theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo đó, mọi thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBCKNN.

Như vậy, trong trường hợp cụ thể của Kim Long, thẩm quyền giải quyết thuộc về UBCKNN hay sở kế hoạch và đầu tư? Cơ sở pháp lý và thủ tục thực hiện ra sao?

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không có quy định về việc công ty chứng khoán thay đổi ngành nghề kinh doanh theo hướng từ bỏ hoạt động kinh doanh chứng khoán để chuyển sang kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực khác mà công ty mới vẫn tiếp tục kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán. Bởi vậy, việc thực hiện các thủ tục pháp lý để công ty chứng khoán từ bỏ hoạt động kinh doanh chứng khoán chuyển sang kinh doanh các ngành nghề khác là không có cở sở pháp lý.

Công ty chứng khoán cũng không thể từ bỏ hoạt động kinh doanh chứng khoán để chuyển sang ngành nghề mới theo thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp (như trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp) hoặc thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp (như trường hợp chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần hoặc công ty TNHH) vì cũng không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Giải pháp để một công ty chứng khoán từ bỏ ngành nghề hoạt động kinh doanh chứng khoán để chuyển thành một công ty kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực khác là tiến hành giải thể rồi thành lập một công ty mới có ngành nghề kinh doanh mới nhưng cơ cấu cổ đông vẫn như cũ. Tuy nhiên, thực hiện theo hướng này thì quan hệ kế thừa giữa công ty mới thành lập và công ty chứng khoán đã giải thể là không có.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới