Thứ Sáu, 24/03/2023, 16:00
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Lịch chiếu phim tại Hà Nội từ 10-6 đén 16-6

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim tại Hà Nội từ 10-6 đén 16-6

Hà Thanh

PHIM

RẠP CHIẾU

SUẤT CHIẾU

Hanna

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

09:45 10:00 11:40 12:00 13:35 15:30 16:00 16:10 17:25 17:50 18:05
19:20 19:45 20:00 21:15 21:40

Rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài)

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Trung tâm thương mại The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm

10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45

Megastar, 91 Bà Triệu

08:15 10:30 12:45 15:00 17:15 19:30 22:00

Rạp tháng 8 (45 Hàng Bài)

09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Kungfu panda 2 (3D)

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

08:40 09:30 10:20 11:15 12:00 13:00 13:40 14:40 15:20 16:20 17:00
18:00 18:40 19:40 20:20 21:20 21:55

Trung tâm thương mại The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm

10:30 12:15 14:00 15:45 17:30 19:15 21:00

Megastar, 91 Bà Triệu

08:30 10:25 11:05 12:20 14:15 15:45 16:10 20:00 21:55

Rạp tháng 8 (45 Hàng Bài)

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Kungfu panda 2 (2D)

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

08:45 09:30 09:45 10:15 10:20 11:20 12:00 13:00 13:15 13:35 14:35
15:10 16:45 17:45 18:20 19:20 19:55 20:55 21:30

Megastar, 91 Bà Triệu

08:50 09:00 10:55 12:50 13:30 14:45 16:40 18:10 18:35 20:30 22:25
22:50

Kungfu panda 2 (Digital)

Megastar, 91 Bà Triệu

08:00 09:55 11:50 13:45 15:40 17:35 19:30 21:25 23:20

Nhóc Nicholas

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

10:40 14:20 14:35 16:00 16:05 16:10 17:35 17:45 18:30 19:15 19:20
20:05

Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã)

14:30 16:30 18:30 20:15

Kẻ vô hình

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

14:35 18:45

Cướp biển Caribe 4 (3D)

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

12:20 21:20

Megastar, 91 Bà Triệu

08:20 13:00 17:40 22:20

Rạp tháng 8 (45 Hàng Bài)

20:00

Cướp biển Caribe 4 (2D)

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

12:00 12:15 16:10 20:50 21:40

Trung tâm thương mại The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm

10:30 13:00 15:30 18:00 20:30

Megastar, 91 Bà Triệu

10:45 15:25 20:05

Dân chủ Cinema (211 Khâm Thiên)

09:30 12:00 14:35 20:30

Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã)

13:00 15:30 18:00 20:30

Phi vụ Rio – Fast & Furious 5

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

12:20 20:25

Dân chủ Cinema (211 Khâm Thiên)

18:10

Super 8

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

09:15 10:40 11:10 12:40 13:05 14:40 15:00 16:40 17:00 18:40 19:00
20:40 20:55

Trung tâm thương mại The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm

10:45 12:50 14:55 17:00 19:05 21:10

Megastar, 91 Bà Triệu

09:15 11:30 13:45 16:00 16:15 19:30 20:30 21:45 22:45

Rạp tháng 8 (45 Hàng Bài)

09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Super 8 (Digital)

Megastar, 91 Bà Triệu

08:30 08:50 10:45 11:05 13:00 13:20 15:15 15:35 17:30 17:50 19:45
20:05 22:00 22:20

Thám tử K

Rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài)

08:15 12:15 16:15 18:15 20:15

Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã)

15:00 17:15 20:00

Robot trái cây

Rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài)

08:00

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới