Thứ Sáu, 1/07/2022, 12:58
29 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Phí niêm yết chứng khoán lần đầu là 10 triệu đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phí niêm yết chứng khoán lần đầu là 10 triệu đồng

(TBKTSG Online) –  Mức thu phí đăng ký niêm yết lần đầu khi được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán là 10 triệu đồng/công ty niêm yết và lần niêm yết bổ sung tiếp theo có phí 5 triệu đồng/1lần niêm yết bổ sung. Mức phí niêm yết lần đầu không thu trong trường hợp chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch chứng khoán.

Đó là một trong những nội dung tại Thông tư số 27/2010/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, quy định về phí hoạt động chứng khoán áp dụng đối với các công việc liên quan đến triển khai hoạt động chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán và tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Quy định này có hiệu lực từ ngày 12-4-2010.  

Nhà nước cũng thu phí quản lý niêm yết hàng năm đối với cổ phiếu có giá trị niêm yết dưới 100 tỉ đồng là 15 triệu đồng; từ 100 tỉ đến dưới 500 tỉ đồng là 20 triệu đồng và giá trị cổ phiếu niêm yết từ 500 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức phí 20 triệu đồng cộng 0,001% giá trị niêm yết nhưng không vượt quá 50 triệu đồng. Tổ chức niêm yết sẽ phải nộp các khoản thu này.

Đối với trái phiếu, chứng chỉ quỹ (giá trị niêm yết theo mệnh giá) có giá trị niêm yết dưới 80 tỉ đồng có mức thu phí là 15 triệu đồng. Giá trị niêm yết từ 200 tỉ đồng trở lên có mức thu là 20 triệu đồng cộng 0,001% giá trị niêm yết nhưng không vượt quá 50 triệu đồng.

Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, phí đăng ký chứng khoán lần đầu đối với giá trị dưới 80 tỉ đồng có mức phí là 10 triệu đồng/lần; 15 triệu đồng khi giá trị từ 80 tỉ đến dưới 200 tỉ đồng và 20 triệu đồng khi giá trị chứng khoán trên 200 tỉ đồng. Nếu muốn đăng ký bổ sung phải nộp khoản phí 5 triệu đồng cho mỗi lần bổ sung tiếp theo.

Cũng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, mức phí quản lý thành viên lưu ký là 40 triệu đồng/thành viên/năm.

Phí chuyển nhượng chứng khoán đối với cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì áp dụng mức thu đối với cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là 0,1% giá trị giao dịch.

Theo chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới