Thứ Hai, 2/10/2023, 17:24
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Siết tạm nhập tái xuất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Siết tạm nhập tái xuất

Siết tạm nhập tái xuất
Nhiều quy định về tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu chưa chặt chẽ. Ảnh: Phương Anh.

(TBKTSG Online) – Các quy định và hoạt động liên quan đến loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất sẽ được đưa vào "tầm ngắm" rà soát của Tổng cục Hải quan, theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trang web của Bộ Tài chính ngày 10-9 đăng tải ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Vương Đình Huệ đối với Tổng cục Hải quan. Theo đó, ông Huệ yêu cầu Tổng cục Hải quan chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc làm thủ tục hải quan loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất ở tất cả các cục hải quan tỉnh, thành phố có làm thủ tục cho loại hình này. Cơ quan hải quan xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ Tài chính trước ngày 30-11-2012.

Bên cạnh đó, cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát phân loại, xử lý, truy thu thuế đầy đủ, kịp thời các trường hợp tạm nhập tái xuất quá hạn chưa thanh khoản, báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan trước ngày 15-12.

Trước những bất cập, thiếu chặt chẽ trong quy định về tạm nhập tái xuất, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Hải quan rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các quy định, quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc thẩm quyền của tổng cục.

Trước mắt tiến hành sửa ngay quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29-1-2011 về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Trong đó, hướng dẫn thống nhất việc xác nhận “hàng hoá đã xuất khẩu” giữa thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan điện tử; quy định rõ trách nhiệm việc gửi và hồi báo thông tin hàng tạm nhập tái xuất giữa hải quan cửa khẩu tạm nhập và hải quan cửa khẩu tái xuất.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan có giải pháp khắc phục ngay những sơ hở về pháp lý, về thủ tục hải quan trong khâu hồi báo thông tin giữa hai cửa khẩu và xây dựng xong hệ thống quản lý ứng dụng thông tin trong việc hồi báo giữa các cơ quan trước ngày 30-12-2012.

Ngoài ra, trước ngày 30-9, Tổng cục Hải quan chủ trì và phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị chức năng để đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính về quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất như Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06-12-2010, Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26-10-2010, Thông tư số 126/2011/TT-BTC ngày 7-9-2011, Thông tư số 163/TT-BTC ngày 13-8-2009 và Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15-8-2011 của Bộ Tài chính để khắc phục những bất cập, sơ hở đã phát hiện.

Việc sửa đổi tập trung vào các vấn đề sau: quy định rõ thời điểm điều kiện đăng ký tờ khai; quy định hàng tạm nhập, tái xuất phải khai tờ khai trị giá khi tạm nhập; sửa đổi các nội dung liên quan đến giám sát, quản lý hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ, thống nhất..

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan  cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, trình Bộ Tài chính để kiến nghị với Bộ Công Thương những quy định cần sửa đổi, bổ sung về quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất theo hướng: rút ngắn thời hạn hàng tạm nhập tái xuất được lưu giữ tại Việt Nam từ 120 ngày xuống 30 ngày và không cho phép gia hạn thời gian lưu tại Việt Nam; không cho phép chuyển loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất sang nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với nhóm mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt cao và hàng tạm nhập tái xuất theo giấy phép của Bộ Công Thương… Thời hạn trình Bộ Tài chình là trong tháng 9-2012.

Các cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất có dấu hiệu rủi ro, có tờ khai chưa thanh khoản quá hạn để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm, yếu kém của khâu thông quan…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới