Thứ Bảy, 13/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu là 20%

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 78 về sửa đổi, bổ sung một số điều về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Về mức vốn cho vay và giới hạn cho vay, tổng mức dư nợ cấp tín dụng tính trên vốn tự có và số dư trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có kỳ hạn còn lại từ 5 năm trở lên của Ngân hàng Phát triển Việt Nam không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan.

Khách hàng muốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện như có đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Ảnh: Lê Vũ

Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 78 về sửa đổi, bổ sung một số điều về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Cụ thể, khách hàng muốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện như có đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, có dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, có khả năng tài chính để trả nợ tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định cho vay.

Vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án, mức cụ thể do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án. Ngoài ra, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định cho vay. Khách hàng thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định.

Về mức vốn cho vay và giới hạn cho vay, theo quy định mới, tổng mức dư nợ cấp tín dụng (không bao gồm các khoản tín dụng Ngân hàng không chịu rủi ro) tính trên vốn tự có và số dư trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có kỳ hạn còn lại từ 5 năm trở lên của Ngân hàng Phát triển Việt Nam không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp đặc biệt. Các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn quy định ở trên đối với từng trường hợp cụ thể gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng các điều kiện gồm ngân hàng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng khác để cùng cho vay dự án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn mà khả năng cùng cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng hoặc đã phát hành thư mời cùng cho vay tới ít nhất 5 tổ chức tín dụng khác, đăng trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ít nhất 30 ngày làm việc nhưng không có tổ chức tín dụng khác tham gia cùng cho vay.

Tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định; đảm bảo giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng không vượt quá bốn lần vốn tự có và số dư trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có kỳ hạn còn lại từ 5 năm trở lên khi tính cả khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đang đề nghị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới