Thứ Năm, 9/12/2021, 09:06
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Giá trị danh nghĩa so với giá trị thực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá trị danh nghĩa so với giá trị thực

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 37:

Giá trị danh nghĩa so với giá trị thực

Phân tích các số liệu kinh tế là công việc quan trọng đối với các nhà kinh tế cũng như một người bình thường. Tuy nhiên, một sai lầm thường thấy là sự nhầm lẫn giữa giá trị danh nghĩa với giá trị thực, ví dụ như đối với thu nhập và lãi suất.

Giá trị danh nghĩa là “theo tên gọi”. Do đó, giá trị danh nghĩa của tờ bạc 10.000 là 10.000 đồng. Nhưng giá trị thực, hay sức mua, chỉ được thể hiện qua một chuẩn đo lường nào đó. Ví dụ nếu bạn biết giá của một tách trà là 1.000 đồng, bạn có thể coi giá trị thực của 10.000 đồng là 10 tách trà.

Hãy hình dung bạn vay 50.000 với lãi suất 10% một năm. Sau một năm bạn trả lại khoản gốc 50.000 cộng thêm 5.000 lãi. Mặc dù lãi suất danh nghĩa là 10%, ta chỉ có thể xem xét lãi suất thực nếu biết những thay đổi của giá hàng theo thời gian (hay lạm phát).

Để đơn giản, giả sử bạn chỉ mua trà. Nếu sau một năm giá trà vẫn là 1.000 đồng thì thực chất bạn đã vay 50 tách trà và trả lại 55 tách. Vì vậy, lãi suất thực của bạn là 5 tách trà.

Tuy nhiên, nếu giá trà tăng đến 1.100, bạn sẽ thấy thực chất mình chỉ trả lại có 50 tách trà hay chi phí thực của của việc đi vay là zero. Nếu giá trà tăng không đến 10%, lãi suất thực sẽ dương, nhưng thấp hơn mức danh nghĩa.

Một công thức đơn giản để xác định lãi suất thực là r = i – p*, với i là lãi suất danh nghĩa, r là lãi suất thực và p* là tỉ lệ lạm phát. Do đó, điều thực sự đáng quan tâm là giá trị thực.

English:

Nominal vs. Real

Analysis of economic data is an important task for economists as well as the average person. A common misunderstanding, however, is to confuse the nominal with the real value of such things as income and interest rates.

Nominal is defined as "in name only." Thus, the nominal meaning of a 10,000 note is 10,000 dong. But the real value, or purchasing power, can only be understood if there is a standard by which to measure. If you know, for example, that the price of a cup of tea is 1,000 dong, then you can see that the real value of 10,000 dong is ten cups of tea.

Imagine for a moment that you borrow 50,000 at 10% interest for one year. After one year you pay back the original 50,000 plus interest payment of 5000. Although the nominal rate of interest is 10%, the real rate of interest can only be looked at by knowing the changes in the cost of goods over the time period (or inflation).

For simplicity, let's assume we only buy tea. If the price had stayed constant over the year at 1000 dong then you effectively borrowed 50 cups of tea and pay back 55 cups. Thus, your real interest is five cups of tea.

However, if the price of tea had risen to 1100, your can see that you are actually paying back only 50 cups of tea or the real cost of borrowing is zero. If the price of tea had risen by less than 10%, the real rate would be positive, but less than the nominal rate.

A simple formula to determine the real rate of interest is r = i – p*, where i is the nominal rate of interest, r is the real rate, and p* is the rate of inflation. Knowing the real value is what really matters.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới