Thứ Sáu, 24/03/2023, 11:43
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Triển khai bảo hiểm liên kết đầu tư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Triển khai bảo hiểm liên kết đầu tư

(TBKTSG Online) – Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết chung (universal life) – văn bản pháp lý đầu tiên cho sản phẩm bảo hiểm liên kết tại thị trường Việt Nam – vừa được Bộ Tài chính ban hành cuối tuần qua.  

Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư.

Theo đó, bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cũng như được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu doanh nghiệp bảo hiểm đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. Còn doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận.  

Thực chất, đây là một hình thức của bảo hiểm liên kết đầu tư, loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp người mua vừa được bảo vệ vừa được tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán. Giá trị của sản phẩm liên kết đầu tư gắn với hoạt động của quỹ đầu tư. Phí bảo hiểm đóng vào được dùng để mua hợp đồng bảo hiểm và tham gia đầu tư trong các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Có 2 loại bảo hiểm liên kết đầu tư là đóng phí một lần và đóng phí định kỳ.

Loại hình bảo hiểm này đã có mặt trên thế giới khoảng 40 năm. Ở nước ngoài, đây là loại sản phẩm mang tính linh hoạt cao, bởi người mua được quyền lựa chọn quỹ đầu tư với tiềm năng lợi nhuận cao, có thể bổ sung vốn vào quỹ đầu tư một cách bất ngờ hoặc theo định kỳ, rút tiền mặt từ quỹ, hoặc thay đổi mức độ quyền lợi bảo hiểm, phí tự động trừ từ giá trị tích lũy đầu tư.

Tuy nhiên, khách hàng phải chấp nhận rủi ro là quỹ đầu tư lựa chọn có thể không sinh lời và đơn giá đầu tư lên xuống theo thời gian.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và Hiệp hội Bảo hiểm đã đề nghị Bộ Tài chính có khung pháp lý cho sản phẩm này từ lâu.

Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm nếu triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải có quỹ liên kết chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết của doanh nghiệp. Quỹ này được hình thành nhờ nguồn phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và là một phần của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Tài sản của quỹ liên kết chung không phân chia mà xác định chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm được liên kết.

Quỹ liên kết chung phải được tách riêng khỏi quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng khác của doanh nghiệp. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đầu tiên được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm tổng giá trị của quỹ liên kết chung không thấp hơn 50 tỉ đồng.

Trường hợp phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết chung không đáp ứng được quy định, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần quỹ chủ sở hữu để hình thành các tài sản ban đầu của quỹ liên kết chung và được hưởng kết quả đầu tư tương ứng với số tiền đã đóng góp vào việc thành lập quỹ liên kết chung. Phí bảo hiểm và phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi các khoản phí ban đầu phải được đầu tư phù hợp với những mục tiêu của quỹ liên kết chung trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được phí bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trước khi triển khai phải được Bộ Tài chính phê chuẩn. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố chính xác, đầy đủ và kịp thời cho bên mua bảo hiểm các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đã giao kết. Tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng và hợp đồng bảo hiểm phải rõ ràng, không gây hiểu lầm cho người mua.

Theo Bộ Tài chính, quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không được thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm đóng năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ do các bên thoả thuận khi giao kết hợp đồng.

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới